Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Codrii Herței 2017-2023, la doi ani de activitate

antet, gal codrii hertii, stiri, botosaniAsociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – GAL Codrii Herței a primit până în prezent 54 de solicitări de finanțare. În baza rapoartelor de selecție au fost declarate eligibile și selectate un număr de 39 cereri de finanțare în valoare de 2.720.233,87 Euro.

În urma selecției aplicate cererilor de finanțare de către AFIR,  s-au încheiat 31 de contracte de finanțare în valoare de 2.139.639,84 Euro (reprezentând 79,27 % din totalul Planului de finanțare din Strategia de Dezvoltare Locală – SDL):

Prin Măsura 1 – Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței1 contract în valoare de 37.634,57 Euro;

Prin Măsura 2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței, 11 contracte în valoare de 550.000,00 Euro;

Prin Măsura 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței, 2 contracte în valoare de 318.201,00 Euro;

Prin Măsura 4 – Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței, 1 contract în valoare de 40.925,00 Euro;

Prin Măsura 5 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței16 contracte în valoare de 1.192.880,00 Euro;

Finanțările derulate prin GAL Codrii Herței sunt prevăzute în cadrul submăsurii 19.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Obiectivele submăsurii 19.2:

  • Stimularea inovării;
  • Consolidarea identității locale și a profilului local;
  • Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
  • Soluționarea problemelor demografice;
  • Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
  • Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
  • Creșterea competitivității la nivel local;
  • Conservarea resurselor și protecția mediului natural.
  • Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Grupul de Acțiune Locală Codrii Herței a fost înființat în anul 2011 prin oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, la inițiativa a 48 de reprezentanți ai autorităților publice locale, mediului de afaceri local, cooperativelor agricole, organizațiilor non-guvernamentale, etc., acoperind o populație de 57.345 de locuitori și o suprafață totală de 792,45 kmp. La sfârșitul acestei programări, în scopul creșterii puterii parteneriatului, precum și capacității de reprezentare a teritoriului, a gradului de acoperire cu zonă LEADER, Grupul de Acțiune Locală numără noi membri.

Parteneriatul actual este format dintr-un număr de 84 de membri și include 20 parteneri publici UAT-uri (reprezentarea sectorului public este de 23,81 % din totalul partenerilor) și 64 parteneri privați (reprezentarea sectorului privat și a reprezentanților societății civile este de 76,19 % din totalul partenerilor). Dintre partenerii privați 32 sunt societăți cu răspundere limitată, 5 sunt cooperative agricole, 4 sunt cooperative sociale, 14 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și 9 organizații non-guvernamentale.

GAL Codrii Herței a obținut ca urmare a aprobării SDL un buget total de2.699.306,53 Euro.

În ceea ce privește prioritatea P1 – Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale, (Măsura 1 – Îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu: transfer de cunoștințe și acțiuni de informare în teritoriul G.A.L. Codrii Herței),acesteia i s-a alocat 1,41% (37.929,34 Euro) din anvelopa financiară a SDL.

Pentru prioritatea P3 – Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură(Măsura 6 – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței)s-a alocat 7,03 % (189.647,69 Euro).

Pentru prioritatea P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, ca răspuns la acțiunile abordate de către actorii locali, suma alocată este de 2.471.729,50 Euro, reprezentând 91,56 % din anvelopa financiară a SDL, astfel:

–  Pentru Măsura 2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herțeisuma de 600.000,00 Euro;

– Pentru Măsura 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței suma de 322.399,37 Euro;

– Pentru Măsura 4 – Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței suma de 164.360,46 Euro;

– Pentru Măsura 5 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței suma de 1.352.813,04 Euro;

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 9.00-14.00, la sediul din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon – 0752109965, e-mail: [email protected].

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *