Admitere în școlile postliceale ale MAI. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean recrutează candidaţi

scoli jandarmiInspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani va desfăşura activităţi de recrutare a candidaţilor, astfel: Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

like facebook, stiri, botosaniSesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

–  317 locuri alocate Jandarmeriei Române;

–  25 locuri alocate SIE;

–  8 locuri alocate SPP.

b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

         Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

–  335 locuri alocate Jandarmeriei Române;

  15 locuri alocate SIE.

Repartizarea pe structuri beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora pe arme şi specializări după desfăşurarea concursurilor, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii elevului.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinesc în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile M.A.I. la instituţiile
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, se vor depune într-un dosar plic la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani şi trebuie să conţină următoarele documente:cererea de înscriere şi curriculum vitae – Europas (CV);

 • copii ale documentelor (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) care atestă nivelul şi

specializarea studiilor pentru absolvenţii din seriile anterioare, însoţite de original pentru

conformitate, se acceptă şi copiile legalizate;

 • copii ale actului de identitate, carnetul de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor

documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretului militar,

însoţite de original pentru conformitate;

 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului

de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoţite de

original pentru conformitate;

 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul

absolvenţilor în primul an de la absolvire;

 • trei fotografii 3 x 4 cm;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. în original (completată şi încheiată);
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii etnici/ minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru  locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / naţionalitatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, emisă de organizaţia etnică / minoritară, constituită potrivit legii.

Alte precizări:

 1. Înscrierea candidaţilor – în zilele de Marţi şi Joi, între orele 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI până la data de 23 noiembrie 2018.
 2. Depunerea dosarelor de candidat în volum complet – în zilele de Marţi şi Joi, între orele 09.00 – 12.00 şi 14.00 – 15.00, la sediul unităţii din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr. 110-112, jud. Botoşani, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI până la data de 10 decembrie 2018 (inclusiv).
 3. Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-ul I.J.J. Botoşani la adresa www.jandarmeriabotosani.ro.

După depunerea dosarului în volum complet la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, vă rugăm să consultaţi frecvent site-ul instituţiei de învăţământ la care v-aţi înscris pentru consultarea tematicii şi a bibliografiei, a perioadei înscrierii candidaţilor şi organizarea concursurilor de admitere, etc. 

Pentru relaţii suplimentare apelaţi numărul de  telefon 0231/511533 (interior 24527)  iar pentru înscriere vă aşteptăm la sediul unităţii din strada I.C. Brătianu nr. 110 din mun. Botoşani. Persoane de contact:  sublocotenent Lupu Cristian, plutonier adjutant Stoleru Ştefan-Virgil, plutonier major Puşcaşu Alexandru şi plutonier major Ceică Tiberiu-Mihai.

Anunţul de admitere cuprinzând toate informaţiile necesare, inclusiv cele referitoare la probele şi baremele sportive, a fost postat pe site-ul www.jandarmeriabotosani.ro, Secţiunea ,,Despre instituţie”/Carieră/Anunţ admitere ianuarie 2018.

Sursa: IJJ Botosani

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com