GAL Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie pentru măsurile M6.B.1/6B și M6.A.1/6A

antet GAL Codrii de arama

Asociația Grupul de Acţiune Locală (G.A.L) Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie în data de 26.04.2018, pentru măsurile M6.B.1/6B „Creșterea coeziunii și responsabilității social-comunitare și culturale și a capacității UAT-urilor de a interveni și rezolva problemele comunității prin investiții în înființarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale, culturale și de intervenție” și M6.A.1/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol rural prin investiții inovative în crearea și dezvoltarea de activități în domeniul producției și seviciilor inclusiv prin înființarea de locuri de muncă” .

  1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, se vor depuneîncepând cu data de 26.04.2018.

  1. Data limită de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 31.05.2018,orele 14.00.

  1. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la punctul de lucru al G.A.L Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal Nr.538, comuna Mihai Eminescu, Judeţul Botoșani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar  08.00-16.00, iar în ultima zi de depunere a proiectelor  în intervalul orar 08.00-14.00.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul G.A.L Codrii de Aramă. Aria geografică a teritoriului cuprinde orașul Bucecea și comunele:Brăești, Corlăteni, Dimăcheni, Leorda, Mihai Eminescu, Nicșeni, Roma, Știubieni, Ungureni, Văculești, Vorniceni.

PENTRU Măsura M6.B.1/6B „Creșterea coeziunii și responsabilității social-comunitare și culturale și a capacității UAT-urilor de a interveni și rezolva problemele comunității prin investiții în înființarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale, culturale și de intervenție”
Tipuri de beneficiari eligibili:

A. Pentru proiecte de investiții în infrastructură socială

·         Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora;

·         ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

·         GAL-ul.

B. Pentru proiecte de investiții în infrastructură educațional-culturală și turistică.

·         Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora;

·         ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

·         GAL-ul.

C. Pentru proiecte de investiții în infrastructură de intervenție

·         Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora.

 

 

Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibilă pe măsură- 326.948,58 de euro;

Intensitatea sprijinului va fi de:

·         100% pentru investiții negeneratoare de venit;

·         90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea proiectelor:

·         Pentru proiectele de investiţii în infrastructură socială – maxim 70.000 Euro;

·         Pentru proiecte de investiții în infrastructură educațional-culturală și turistică și de intervenție – maxim 70.000 Euro.

 

PENTRU Măsura M6.A.1/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol rural prin investiții innovative în crearea și dezvoltarea de activități în domeniul producției și seviciilor inclusive prin înființarea de locuri de muncă”
Tipuri de beneficiari eligibili:

· Persoană fizică autorizată -înfiinţată în bazaOUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,cu modificările și completările ulterioare;

· Întreprindere individuală înfiinţată în bazaOUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

· Întreprindere familială înfiinţată în bazaOUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

· Societate în nume colectivSNC – înfiinţată în bazaLegii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Societate în comandită simplăSCS – înfiinţată în bazaLegii nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare);

· Societate pe acţiuniSA – înfiinţată în bazaLegii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

· Societate în comandită pe acţiuniSCA înfiinţată în bazaLegii nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

· Societate cu răspundere limitatăSRL înfiinţată în bazaLegii nr.31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

· Societate comercială cu capital privat înfiinţată în bazaLegii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);

· Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole si alte forme de asociere în agriculturăcu modificările şi completările ulterioare;

· Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;

· Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe măsură196.813,38 euro;

·         Cuantumul sprijinului este de maxim 120.000 de euro/proiect pentru  investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) și art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013.

·         Intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.

 

 

4. de contact ale G.A.L unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (G.A.L) Codrii de Aramă vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până vineri, de la 8.00-16.00, la sediul G.A.L Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal Nr.538, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0371.126.071, e-mail: galcodriidearama@gmail.com

    5. Alte informații pe care G.A.L le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL și pe pagina de internet www.codriidearama.eu .


One thought on “GAL Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie pentru măsurile M6.B.1/6B și M6.A.1/6A

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com