Anunț de presă! Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii „Sfântul Gheorghe“

anunt Biserica Sfantul Gheorghe Biotosanianunt Biserica Sfantul Gheorghe Biotosani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneriatul UAT Municipiul Botoșani și Parohia Sfântul Gheorghe, derulează proiectul: Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul bisericii „Sfântul Gheorghe“ în baza contractului de finanțarenr. 1141/12.02.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; Prioritate de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvotarea patrimoniului natural și cultural.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni. Data de începere a activităților aferente proiectului este 12.02.2018 și data finalizării lucrărilor este 11.02.2021.

Obiectivul general al proiectului: reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Ansamblul Bisericii Sfântul Gheorghe din municipiul Botoșani, în vederea conservării, protejării, promovării și dezvoltării patrimoniului cultural din municipiul Botoșani, contribuind astfel la dezvoltarea locală și a identității culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Restaurarea, reabilitarea și consolidarea ansamblului istoric Biserica „Sfântul Gheorghe“ reprezentat de următoarele monumente: Biserica Sf. Gheorghe și Turnul Clopotniță, în vederea punerii în valoare a acestora sub aspect structural și funcțional, a promovării valorilor cultural – religioase și al atragerii numărului de turiști în zonă, în termen de 36 de luni;
  2. Valorificarea, consacrarea și menținerea caracterului de monument istoric al Ansamblului Bisericii „Sfântul Gheorghe“, obiectiv de patrimoniu și de interes turistic cultural religios, prin promovare media, inclusiv digitizarea acestuia, în vederea creării unui produs turistic la standarde europene, în termen de 36 de luni;
  3. Creșterea cu cel puțin 240% la nivel regional a gradului de atragere și încurajare a vizitatorilor interesați de domeniul turismului cultural religios prin promovare media precum și prin angrenarea autorităților centrale și locale, în termen de 12 luni de la data finalizării implementării proiectului;
  4. Lărgirea orizontului de vizibilitate de la nivel local al Ansamblului Bisericii „Sfântul Gheorghe“ din Botoșani în vederea includerii acestuia într-un circuit turistic extins la nivel județean în special și la nivel regional și național în general, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului și menținerea acestuia în circuitul public pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 7.258.269,01 lei din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 6.132.052,15 lei, reprezentând 85 % din valoarea totală eligibilă,
  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 937.843,27 lei, reprezentând 13% din valoarea totală eligibilă;
  • cofinanțare beneficiar – 188.373,59 lei, din care 144.283,58 lei valoare eligibilă și 44.090,01 lei valoare neeligibilă.

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*