Ample controale ale Inspectoratului Teritorial de Muncă la firmele de construcții

santier constructii, stiri, botosani,Inspecţia Muncii desfăşoară în anul 2018 o campanie privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor, CAEN 41,42,43, cu capital de stat, privat şi mixt.

Obiectivul campaniei este creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă.

like facebook, stiri, botosaniAsumarea responsabilităţii de către angajator se realizează prin: asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; prevenirea riscurilor profesionale; informarea şi instruirea lucrătorilor; asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

Rezultatele controalelor efectuate anterior au scos în evidenţă  o serie de neconformităţi constatate la nivel naţional, legate de obligaţiile angajatorilor privind informarea şi instruirea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, după cum urmează:

 • nu se iau măsuri astfel încât lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească toate informaţiile necesare referitoare la:riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi la măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul unităţilor, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi fiecărei funcţii;
 • nu sunt stabilite măsuri pentru ca lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul ssm să aibă acces la informaţiile privind evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri;
 • nu sunt informaţi toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent de accidentare şi nu au fost stabilite măsuri pentru protecţia lor;
 • nu sunt furnizate instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav sau iminent de accidentare;
 • nu se iau măsurile necesare, pentru ca în cazul unui pericol grav şi iminent de accidentare şi atunci când şeful ierarhic superior nu poate fi contactat, să existe persoana desemnată, competentă, care să aplice măsurile corespunzătoare, pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol;
 • nu sunt asigurate condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său: la angajare; la schimbarea locului de muncă sau la transfer; la introducerea unui nou echipament sau a unor modificări ale echipamentului existent; la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru şi la executarea unor lucrări speciale;
 • nu au fost stabilite măsuri pentru ca lucrătorii din unităţi subordonate antreprenorului general să primească instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitatea şi sănătatea în muncă;
 • nu s-a controlat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • angajatorii nu dispun de programe de instruire – testare la nivelul întreprinderilor pentru conducătorii locurilor de muncă şi lucrători, pe meserii şi activităţi;
 • fişele de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu sunt păstrate de conducătorii locurilor de muncă şi nu sunt însoţite de copii ale fişelor de aptitudini completate de medici de medicina muncii valabile;
 • conţinutul instruirilor şi acordării măsurilor de prim ajutor nu sunt în conformitate cu tematica aprobată de angajator pentru fiecare fază de instruire şi cu aspectele practice.

Acţiunile de control vor avea loc în perioada aprilie – octombrie 2018, iar verificarea realizării măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor se va realiza în luna noiembrie 2018.

Sursa> comunicat ITM

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com