Asociația GAL “Valea Bașeului de Sus” lansează sesiunea nr. 1 de depunere proiecte pentru Măsura 3/3A și sesiunea nr. 2 de depunere proiecte pentru Măsura 1/6B

antent GAL Baseu

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală “Valea Bașeului de Sus” anunţă:

– lansarea primei sesiuni de depunere proiecte pentru Măsura 3/3A – „Cooperare pentru dezvoltare lanțuri scurte și piețe locale”, cu un fond disponibil de 164.389,00 euro. Suma maximă nerambursabilă alocată pentru finanțarea unui proiect este de 164.389,00 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 164.389,00 euro.

Tipurile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin accesarea Măsurii 3/3A sunt:

PARTENERIATE constituite în baza unui acord de cooperare (acord de parteneriat) din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/cooperativă care desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol:

  • Fermieri
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici
  • Organizații neguvernamentale
  • Consilii locale1
  • Unități școlare

– lansarea celei de-a doua sesiuni de depunere proiecte pentru Măsura 1/6B – „Investiții pentru valorificarea, protejarea și modernizarea teritoriului”, cu un fond disponibil de 164.487,00 euro. Suma maximă nerambursabilă alocată pentru finanțarea unui proiect este de 164.487,00 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 164.487,00 euro.

Tipurile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin accesarea Măsurii 1/6B sunt:

  • Publici: Orice entitate publică legal constituită sau parteneriate public – private;
  • Privați: Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, entități juridice private, proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case muzeu etc.)

Proiectele se pot depune în perioada 26.03.2018 – 27.04.2018, la sediul Asociației GAL “Valea Bașeului de Sus” din cadrul Primăriei Orașului Săveni, etaj II, str. 1 Decembrie, nr. 1, Oraș Săveni, Judeţul Botoșani, zilnic (de luni până vineri) în intervalul orar 08.30 – 16.30. Data limită de depunere a proiectelor: 27.04.2018, orele 14.00.

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL “Valea Bașeului de Sus”. Aria geografică a teritoriului cuprinde orașul Săveni și comunele: Adășeni, Avrămeni, Coțușca, Dângeni, Drăgușeni, Havârna, Hănești, Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești, din județul Botoșani.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului și Fișele tehnice ale măsurilor, disponibile pe www.valeabaseuluidesus.ro.

Cei interesați pot obține informații detaliate aferente măsurilor (pe suport tipărit, cât și în format electronic) direct la sediul GAL sau folosind următoarele date de contact: Telefon/fax: 0231.540.800, E-mail: galvaleabaseuluidesus@yahoo.com.


One thought on “Asociația GAL “Valea Bașeului de Sus” lansează sesiunea nr. 1 de depunere proiecte pentru Măsura 3/3A și sesiunea nr. 2 de depunere proiecte pentru Măsura 1/6B

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com