ISU Botoșani recrutează candidați pentru admiterea din ianuarie. Vezi câte locuri sunt disponibile și condițiile de înscriere!

mici pompieri, Flamanzi, Botosani Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani recrutează candidaţi în vederea înscrierii la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, unde sunt disponibile 300 de locuri pentru subofiţeri şi maiştri militari auto. Durata școlarizării este de un an.

Înscrierea candidaţilor se face la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani din municipiul Botoșani, strada Uzinei, nr. 3, până la data de 05 decembrie a.c..

like facebook Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie declarați „apt” din punct de vedere medical, fizic și psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs; să aibă înălțimea minimum 1,70 m; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ.

Etapele concursului de admitere:

–        etapa I, realizată la unitățile de recrutare, constă în examinarea medicală și evaluarea psihologică;

–        etapa a II –a, realizată la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești (13 – 21 ianuarie 2018), constă în contravizita medicală, proba de verificare a aptitudinilor fizice și proba de verificare a cunoștințelor la disciplina matematică.

Informaţii privind graficul admiterii, tematica și bibliografia se găsesc pe adresa  web a instituției de învățământ: www.scoaladepompieri.ro.

Detalii suplimentare se pot obţine și de pe site-ul www.isubotosani.ro, dar și la Serviciul Resurse Umane din cadrul ISU Botoşani, telefon la 0231/508.129.

Facilități pentru elevi/absolvenți:

–        loc de muncă asigurat după absolvire, prin repartiție;

–        obținerea permisului de conducere categoriile B și C;

–        obținerea certificatului de paramedic;

–        cazare și hrănire gratuite;

–        pregătirea de specialitate în condiții similar celor din activitatea operativă;

–        durata studiilor este de 1 an, din care 19 săptămâni cursuri și 16 săptămâni pregătire practică.

Sursa: comunicat ISU

One thought on “ISU Botoșani recrutează candidați pentru admiterea din ianuarie. Vezi câte locuri sunt disponibile și condițiile de înscriere!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com