Noi facilități fiscale propuse de municipalitate. Vezi procedura de acordare!

Primaria BotosaniExecutivul Primăriei Botoșani vine cu proiect de hotărâre, în ședința de Consiliu Local de luni, privind Aprobarea procedurii de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere datorate bugetului local, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului 44 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilități fiscale.

Astfel, se propune anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale din impozite şi taxe datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, cu condiţia achitării integrale a obligaţiilor de plată detaliate în procedura de acordare, până la 31 martie 2016.

like facebookMajorările de întărziere care fac obiectul anulării sunt aferente: obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv; obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv;  obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată; obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului.

Contribuabilii trebuie să îşi exprime intenţia de a beneficia de anularea cotei din majorările de întârziere datorate prin depunerea la registratura Direcţiei Impozite şi Taxe sau prin comunicarea prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a unei notificări. Pentru a beneficia de anularea majorărilor de întârziere, contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice în mod obligatoriu Direcţia Impozite şi Taxe.

Proiectul urmează să fie supus spre aprobare în Consiliul Local.

Vezi aici procedurile de acordare a facilităților fiscale!

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com