GAL Valea Başeului: Termenul pentru depunerea cererilor pe Măsura 411.21- “Modernizarea exploatatiilor agricole” a fost prelungit

antet Gal Baseul de sus

PRELUNGIREA SESIUNII nr. 4 DE CERERI DE PROIECTE PENTRU:

  Măsura 411.21 – “Modernizarea exploatatiilor agricole”

 

  1. Asociatia Grupul de Actiune Locala “Valea Baseului ”va informeaza ca sesiunea de depunere a proiectelor aferente  Masurii 411.21, aflata in desfasurare si avand ca termen limita de depunere a proiectelor data de 18 mai 2014, a fost prelungita cu 12 zile. Data limita de depunere a proiectelor va fi 30 mai 2014, orele 15.00. Locul depunerii proiectelor: sediul Asociatiei GAL “Valea Baseului de Sus” din cadrul Primariei oraşului Săveni, et. II, strada 1 Decembrie nr. 1, Oraş Săveni, Jud. Botoşani.
  2. Fondul disponibil (valoarea publica) pentru masura 411.21 este de 71.485 euro. Suma maxima nerambusabilă alocata pentru finantarea unui proiect este de 71.485 euro. Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 400.000 euro.
  3. Tipurile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 411.21 sunt: Persoana fizica, Persoana fizica autorizata, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate in nume colectiv, Societate in comandita simpla, Societate pe actiuni, Societate in comandita pe actiuni, Societate cu raspundere limitata, Societate comerciala cu capital privat, Societate agricola, Societate cooperativa agricola, Grup de producatori constituit conform OG nr. 37/2005, Cooperativa agricola.
  4. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului versiunea (Versiunea 10 a Ghidului Solicitantului pentru Masura 121, impreuna cu Cererea de finantare Versiunea 5.7, din noiembrie 2012) si Fisa tehnica a masurii disponibile pe site-ul www.apdrp.ro  si www.valeabaseuluidesus.ro. Solicitantii pot obtine informatii suplimentare de la biroul de relatii cu publicul deschis de luni pana vineri, intre orele 08.30 – 16.30, la sediul Asociatiei GAL „Valea Baseului de Sus” din strada 1 Decembrie nr. 1, Oraş Săveni, Jud.  Botoşani (Primaria oraşului Săveni, et. II), precum si folosind urmatoarele date de contact: telefon/fax: 0231/540.800, e-mail: office@valeabaseuluidesus.com sau galvaleabaseuluidesus@yahoo.com

5. Beneficiarii vor gasi la sediul GAL informatiile detaliate aferente masurilor, atat pe suport tiparit cat si in format electronic (CD/DVD).


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com