De vineri începe vizarea la APIA a carnetelor de rentier

apia BotosaniAgenţia de Plăţi şi Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Botosani, anunţa că in perioada 1 martie – 31 august 2013, îi aşteaptă pe rentieri să vină la sediul instituţiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri autentice, cu actul de identitate în original, carnetul de rentier agricol şi, opţional, document coordonate bancare pentru cei care vor ca banii să le fie viraţi direct în cont. În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte procura specială în original şi copie, plus cartea de identitate a mandatarului, la fel în original şi în copie. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, care vor prezenta următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces (original şi copie); certificat de moştenitor/act de succesiune/orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de moştenitor al defunctului (original şi copie); cartea de identitate sau buletinul moştenitorului (original şi copie); împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original); document coordinate bancare.

Precizăm că, potrivit prevederilor art 7 -Titlul XI din Legea 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare”, se arată într-un comunicat de presă al agenţiei brăilene. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.
Plata rentei viagere se face în lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, din anul pentru care aceasta se datorează.
De precizat că vizarea se poate face începând cu 1 martie până la 31 august 2013, inclusiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *