A doua firmă din Botoşani cu probleme financiare care intră în procedură de concordat preventiv

O a doua firmă din Botoşani cu probleme financiare care intră în procedură de concordat preventiv, în baza unei decizii a Tribunalului Botoşani. Este vorba de societatea comercială Darcom SRL, care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 2,1 milioane de lei şi un profit de peste net un milion de lei.

Darcom SRL, administrată de Constantin Grădinaru. are sediul în comuna Păltiniş şi ca obiect principal de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”. Societatea a avut anul trecut 12 angajaţi.

Ce este concordatul preventiv

Concordatul preventiv este o procedură destinată societăților aflate în dificultate, adică acelor societăți care se confruntă cu dificultăți rezultând din orice fel de împrejurare, ce constituie o amenințare reală și serioasă pentru capacitatea viitoare a respectivelor firmei de a-și plăti datoriile la scadență, în lipsa luării unor măsuri adecvate.

Procedura de concordat setează un cadru procedural care permite suspendarea executărilor silite și restructurarea societății în dificultate pe baza unui plan de restructurare votat de creditorii afectați și omologat de judecătorul-sindic.

Solutia pe scurt:

Admite cererea. Dispune deschiderea procedurii de concordat preventiv faţă de debitoarea soc. Darcom SRL Desemnează în calitate de administrator concordatar pe Lexro Insolv IPURL, care va exercita atribuţiile prevăzute de art.19 din Legea 85/2014. În termen de 60 zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar va elabora sau, după caz, asista debitoarea în elaborarea planului de restructurare. Pune în vedere administratorului concordatar că are obligaţia de a comunica planul de restructurare creditorilor ale căror creanţe sunt afectate, prin mijloace de comunicare rapidă, care permit dovedirea recepţionării documentelor transmise. Planul de restructurare va fi depus la dosarul cauzei, iar despre depunerea şi notificarea acestuia se va face menţiune în registrul în care este înregistrat debitorul. De la data deschiderii procedurii de concordat, cu excepţia executării silite a creanţelor salariale, se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitoarei sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de data pronunţării unei hotărâri de omologare a planului de restructurare sau de închidere a procedurii. Prezenta încheiere se comunică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani în vederea efectuării menţiunii. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii, în baza rapoartelor întocmite de administratorul concordatar, în data 16.09.2024, ora 9.00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea încheierii, care se va depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei la data de

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *