Se schimbă regulile la școală. Ce trebuie să știe elevii în privința notei la purtare

Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul privind Statutul Elevului 2024, care prevede modificări semnificative în ceea ce privește scăderea notei la purtare. Conform acestui proiect, media anuală la purtare a elevilor de gimnaziu și liceu va fi redusă cu un punct pentru fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar, sau pentru 20% absențe nejustificate la o disciplină de studiu sau modul de specialitate.

Schimbări majore pentru elevii din România

Articolul 28 din proiect stipulează: „Pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct”.

De asemenea, media la purtare poate fi ajustată pe parcursul anului școlar. Elevii vor primi note la purtare în fiecare modul, iar la sfârșitul fiecărui interval de cursuri se va acorda o notă sau un calificativ la purtare. Conform propunerii de Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP) 2024, „media la purtare rezultată la finalul anului școlar, ca medie a notelor acordate pentru fiecare interval de învățare, se diminuează în mod corespunzător în cazul elevilor care au înregistrat un număr de absențe nemotivate, conform prevederilor în vigoare”.

Ce trebuie să știe elevii

Actualmente, prevederile Ordinului nr. 3.797 din 8 martie 2023 sunt în vigoare. Acestea stipulează că pentru elevii din gimnaziu și liceu, nota la purtare se scade cu un punct pentru fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar sau pentru 10% absențe nejustificate la o disciplină sau modul de specialitate. În cazul elevilor din învățământul primar, calificativul anual la purtare se reduce gradual, de la Foarte Bine la Insuficient, pentru fiecare 20 de absențe nemotivate sau pentru 20% absențe nemotivate la o disciplină de studiu.

Este important de reținut că media 10 la purtare va deveni o condiție obligatorie pentru obținerea burselor școlare în anul 2024-2025. Elevii care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună nu vor mai fi eligibili pentru bursele de excelență, merit, reziliență, socială sau tehnologică în luna respectivă, potrivit Realitatea.net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *