Anunţ GAL Codrii de Aramă privind lansarea seiunii 7 de cereri de proiecte pentru Măsura M2.A.1/2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ LANSAREA SESIUNII 7 DE CERERI DE PROIECTE PENTRU

Măsura M2.A.1/2A Investiții în fermele agricole pentru creșterea competitivității afacerilor agricole, combaterea eroziunii și efectelor schimbărilor climatice prin investiții în activități de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră și protecția mediului, inclusiv prin înființarea de noi locuri de muncă.

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie în data de 10.06.2024 pentru Măsura M2.A.1/2A Investiții în fermele agricole pentru creșterea competitivității afacerilor agricole, combaterea eroziunii și efectelor
schimbărilor climatice prin investiții în activități de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră și protecția mediului, inclusiv prin

înființarea de noi locuri de muncă.

Apelul de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție și alocaea financiară.

1. Data lansării apelului de selecție
Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie și pe suport electronic, scan documente pe CD, se vor depune începând cu data de 10.06.2024.
2. Data limita de depunere a proiectelor
Data limită de depunere – 09.07.2024 orele 14.00.
3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte
Proiectele se vor depune la punctul de lucru al GAL Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal, Str.Mihai Eminescu nr.50 A, comuna Mihai Eminescu , judeţul Botoșani, în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 07.30-16.00, vineri între orele 08.00-13.30 , iar în ultima zi de depunere a proiectelor în intervalul orar 08.00-14.00.
In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul GAL Codrii de Aramă. Aria geografică a teritoriului cuprinde orașul Bucecea și comunele: Brăești, Corlăteni, Dimăcheni, Leorda, Mihai Eminescu, Nicșeni, Roma, Știubieni, Ungureni, Văculești, Vorniceni.
Tipuri de beneficiari eligibili:
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să
deservească interesele propriilor membri);
 Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să
deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
 Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor
care au calitatea de fermieri.
4. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:
 Suma disponibilă pe măsură- 91.900,00 euro;
 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este 91.900 euro;
Valoarea sprijinului nerambursabil pentru acțiunile eligibile descrise la capitolul 4 , poate fi cuprinsa intre 5000 euro si 180.000 euro/proiect. –
NU ESTE CAZUL , valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 91.900.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.
5. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura
M2.A.1/2A, care poate fi accesat pe site-ul GAL www.codriidearama.eu
6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Codrii de Aramă vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până joi de la 07.30-16.00,vineri de la 08:00- 13:30 la punctul de lucru GAL Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal, Str.Mihai Eminescu nr.50 A din comuna Mihai Eminescu, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0371.126071, e-mail:
[email protected]
7. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:
Variantele electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL
și pe adresa www.codriidearama.eu.
TERMENUL MAXIM DE FINALIZARE A PROIECTELOR VA FI 31.12.2025!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *