O fabrică de confecții din Botoșani, care avea zeci de angajați, a intrat în faliment

O fabrică de confecţii din Botoşani a intrat, vineri, în faliment în baza unei decizii a instanţei. Este vorba de societatea comercială For Women’s Universal SRL, în cazul căreia Tribunalul Botoşani a dispus intrarea în faliment în procedură generală, după ce inițial, pe 28 iunie 2023, intrase în insolvență.

Societatea, al cărei obiect principal de activitate era „fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)”, a avut, în 2022, o cifră de afaceri de 1.573.978 lei şi un profit de 75.850 lei. Ea avea în 2022 o medie de 37 de angajaţi.

Soicietea a fost înfiinaţată în 2021.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Solutia pe scurt:

Aprobă raportul administratorului judiciar Cabinet individual de insolvenţă Ioniceanu Mihaela. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. C din Legea 85/2014, Dispune intrarea în faliment în procedură generală a debitoarei SC For Women’ S Universal SRL  În temeiul art. 145 alin. 2 lit.b) din Legea 85/2014, Desemnează în calitate de lichidator provizoriu pe administratorul judiciar CII Ioniceanu Mihaela, cu o retribuţie de 2500 lei/lunar, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În temeiul art. 145 alin. 2 lit.a) din Legea 85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, dispune notificarea băncilor la care are deschise conturi debitoarea, în sensul de a nu dispune de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea amenzii judiciare prevăzută la art. 86 alin. 1 teza finală şi atragerii răspunderii pentru prejudiciul creat. Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, la data de 16.04.2024. În temeiul art. 146 alin. 1 din Legea 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să notifice toţi creditorii menţionaţi în lista depusă de debitor / administrator judiciar, prevăzută la art. 145 alin.2 lit. e), ale căror creanţe s-au născut după deschiderea procedurii: debitorului şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor pentru admiterea creanţelor născute în cursul procedurii la 28.05.2024 . Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 28.06.2024, care va fi publicat de lichidatorul judiciar şi în buletinul procedurilor de insolvenţă. Contestaţiile la tabel vor trebui depuse la tribunal în 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. Fixează termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 29.07. 2024. În temeiul art. 151 din Legea 85/2014, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, care va fi depus la Tribunalul Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 12.04.2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *