Se caută medici pentru Poliţia, Poliţia de Frontieră şi Jandarmeria din Botoşani

foto: Profimedia Images

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești al Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Ghimpați, nr.1-3, județul Prahova, a scos la concurs prin încadrare directă, pentru Centrul Medical Județean Botoșani, două posturi de medic specialist, prevăzute cu gradul de comisar de poliție (cabinete medicale de unitate – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Botoșani și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani) și un post de medic I, prevăzut cu gradul de subcomisar de poliție (cabinet medical de unitate – Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani).

Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

Toate informațiile necesare candidaților pot fi vizualizate accesând următoarele link-uri: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1392 și https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1371

Data limită de depunere a dosarului este 10.05.2024, ora 16.00.

Persoanele interesate vor studia cu atenție anunțul de concurs, iar în cazul unor nelămuriri pot obține relații suplimentare la telefon 0244.575.680, interior 28506, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 14.00 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Google New Urmareste-ne pe Google News

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *