O firmă din Botoșani a intrat în insolvență la cererea Administrației Județene a Finanțelor Publice

insolventa, stiri, botosaniO firmă din Botoșani a intrat în insolvență la cererea Administrației Județene a Finanțelor Publice. Este vorba de societatea comercială TGVFamily Partner SRL, care are sediul în orașul Flămânzi și față de care Tribunalul Botoșani a declanșat, marți, procedura insolvenței.

TGVFamily Partner SRL are ca obiect principal de activitate „comerțul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun”. Ultimul bilanț depus de această firmă este cel aferent anului 2020, atunci când a avut o cifră de afaceri de 721.643 lei și un profit net de 25.478 lei.

La momentul respectiv, firma avea patru angajați.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Solutia pe scurt:

Admite cererea formulată de creditoarea DGRFP Iaşi – AJFP Botoşani. În temeiul art. 72 alin.6 din Legea 85/2014, raportat la art.38 alin.2 lit.d) din Legea 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului TGV FAMILY PARTNER S.R.L.. În temeiul art. 73 rap. la art. 45 lit. d) din Legea 85/2014, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CII ITU IONUŢ-COSMIN, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un onorariu provizoriu de 2.000 lei. În temeiul art.85 alin.1 din Legea 85/2014, dispune ridicarea dreptului de administrare al acesteia. În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, dispune notificarea băncilor la care are deschise conturi debitoarea, în sensul de a nu dispune de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea amenzii judiciare prevăzută la art. 86 alin. 2 teza finală şi atragerii răspunderii pentru prejudiciul creat.

Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. Dispune ca lichidatorul judiciar să notifice deschiderea procedurii simplificate: debitorului, creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit art. 74 şi Oficiului Registrului Comerţului. Notificarea ca fi publicată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Fixează termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 14.05.2024. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 24.05.2024. Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile pe care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau care nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia este obligată să trimită, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă o contestă (dacă este cazul), precum şi administratorului special, sub sancţiunea amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă.

Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea contestaţiei şi a documentelor care o însoţesc. Partea care formulează întâmpinarea este obligată, sub sancţiunea decăderii de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, să comunice un exemplar al întâmpinării, cu confirmare de primire, contestatorului, lichidatorului judiciar şi administratorului special, după caz. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 18.06.2024. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 29.05.2024, la sediul pe care lichidatorul judiciar îl va comunica din timp creditorilor şi convoacă creditorii debitoarei, şedinţă care va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia, conform art.57 alin. 2 teza finală din Legea 85/2014. În temeiul art. 76 din Legea 85/2014, se dispune comunicarea sentinţei de deschidere către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie îşi are sediul debitorul şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o bancă din România din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Atrage atenţia debitorului că, potrivit art. 82 alin. 1 din Legea 85/2006, are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar şi a creditorului deţinând cel puţin 20 % din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea amendării persoanelor responsabile de nepredare. Pune în vedere lichidatorului judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 74 din Legea 85/2014 şi până la data de 13.05.2024 să întocmească şi să depună la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, potrivit art. 97 alin.1 din lege. În temeiul art. 151 din Legea 85/2014, Dispune inventarierea şi sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termenul pentru continuarea procedurii la data de 18.06.2024. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, care va fi depus la Tribunalul Botoşani. Pronunţată în şedinţa publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *