Premieră în lumea afacerilor! Un cunoscut lichidator din Botoșani a intrat în insolvență

foto: adevarul.ro

Un cunoscut lichidator din Botoșani a intrat în insolvență. Este vorba de Cabinetul Individual de Insolvență (CII) Rusu Alina, cea care era numit administrator judiciar la două societăți mari, respectiv Transporturi Auto SA și la Jade Fashion SRL.

Tribunalul Botoșani a dispus, joi, deschiderea procedurii generale de insolvență în cazul CII Rusu Alina, la solicitarea societății comerciale Romsamira SRL, cu sediul în municipiul Dorohoi.

În luna mai 2017, Alina Rusu a fost declarată lichidator al firmei din Dorohoi, însă la final a fost acuzată de valorificarea defectuoasă a patrimoniului acesteia, alegându-se atât cu o plângere penală, cât și cu acest proces în urma căruia a intrat, joi, în insolvență.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Solutia pe scurt:

Admite cererea formulată de creditoarea SC ROMSAMIRA SRL în contradictoriu cu debitoarea CII Rusu Alina. În temeiul art. 72 alin. (6) rap. la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei CII Rusu Alina. În temeiul art.73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă INSOLVENŢA SM SPRL FILIALA BUCUREŞTI, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu în cuantum de 2.000 lei. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea și averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art. 101 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităților de publicitate prevăzute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 12.04.2024.

Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 25.03.2024. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 12.04.2024. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 22.04.2024. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 13.05.2024. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 25.04.2024, orele 10:00, la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată şi, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum și publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circulație. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat și a modalității de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 23.05.2024. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea sentinţei prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență, cale de atac care se depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 07.03.2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *