O bancă comercială bagă în insolvență o firmă din Botoșani. Societatea avea o cifră de afaceri foarte mare

O firmă din Botoșani, care în anul 2020 a avut o cifră de afaceri de 8,5 milioane de lei a intrat în insolvență, la solicitarea unei bănci comerciale. Societatea comercială Mociolan Services SRL, care are sediul social în localitatea Horodiștea- comuna Păltiniș, a fost declarată, miercuri, în insolvență, în baza unei decizii a Tribunalului Botoșani.

Măsura a fost dispusă de instanță după ce în luna august a anului trecut Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA a demarat acțiunea în instanță, ca urmare a neachitării unui credit bancar de către firma botoșăneană specializată în „fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice”.

Mociolan Services SRL figurează în baza de date a Ministerului Finanțelor cu un ultim bilanț depus pentru anul 2020, atunci când avea cinci angajați și un profit net de 480.483 lei.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Solutia pe scurt:

Admite cererea formulată de creditoarea Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, în contradictoriu cu debitoarea SC MOCIOLAN SERVICES SRL. În temeiul art. 72 alin. (6) rap. la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei SC MOCIOLAN SERVICES SRL. În temeiul art.73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă INSOLVENŢA SM SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu în cuantum de 2.000 lei. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art. 101 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităților de publicitate prevăzute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 15.04.2024. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, până la data de 26.03.2024.

Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 19.04.2024. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 09.05.2024. Fixează termenul pentru afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 03.06.2024. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 10.04.2024, orele 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul. Dispune trimiterea, de îndată şi, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză.

În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune trimiterea de către administratorul judiciar, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum ?i publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă ?i într-un ziar de largă circula?ie. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului încasat ?i a modalită?ii de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 20.06.2024. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicarea sentinţei prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolven?ă, cale de atac care se depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 06.03.2024.
Document: Hotărâre intermediară  51/2024  06.03.2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *