Se caută ofițer care să preia conducerea unei importante unități de poliție din Botoșani

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani a anunțat că va organiza, pe 19 martie, concurs pentru ocuparea funcției de șef al Poliției municipiului Dorohoi. Se pot înscrie la concurs toți ofițerii cu gradul minim de subinspector de poliţie.

Dosarele de candidatură se depun până pe 22 februarie. Pentru a fi declarat „admis”, candidații la șefia Poliției din Dorohoi trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

Condiții generale și criterii specifice: 

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.

Cerințele postului: 
 • gradul profesional: subinspector de poliţie
 • pregătire de bază: – pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”, studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  – pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”, studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare.
 • pregătire de specialitate: – pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență/echivalentă în una din următoarele specializări: juridic, economic, militare și informații sau cursuri postuniversitare ori de masterat (studii de master) în specializarea management;
  – pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii universitare, în domeniul de studii de masterat (ciclului II de studii universitare):drept, economie, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, științe militare ori management.
 • vechime în muncă/din care în MAI: – să aibă vechime în MAI : 3 ani;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: -să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru clasa Secret de stat, nivel de secretizare – „ Strict Secret”, conform prevederilor legale în vigoare;
  – să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare, conform prevederilor legale în vigoare;
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: – să aibă vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs (conform Ghidului specialităţilor asimilate nr. 43234/11.08.2021) : 3 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: – să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 2 ani;
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: -apt din punct de vedere medical pentru funcţii de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: -apt psihologic pentru solicitările postului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *