Mii de anchete sociale făcute de Direcția de Asistență Socială Botoșani. „Au monitorizat copiii aflați în dificultate”

Funcționarii care lucrează în cadrul Serviciului Protecția Copilului și Intervenție în Situații de Urgență din Direcția de Asistență Socială Botoșani au realizat în anul 2023 foarte multe anchete sociale. Dintre cele 3.832 de anchete sociale, cele mai multe, respectiv 1.312, au fost necesare la Comisia de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap, în vederea eliberării certificatului de încadrare în categoria persoanelor cu handicap, conform Legii 448 din 2006.

La acestea se adaugă, 1.250 de anchete sociale pentru comisia de evaluare a copilului cu handicap (obțineri certificat și reînnoiri), 125 de anchete sociale pentru obținerea și reînnoirea certificatului de orientare școlară și profesională, 89 de anchete sociale în vederea instituirii/menținerii/revocării măsurii de plasament familial, 91 de anchete sociale pentru instituirea/menținerea/revocarea măsurii de plasament rezidențial, 78 de anchete sociale vizând instituirea/menținerea/revocarea măsurii de plasament la asistent maternal profesionist, 98 de anchete sociale solicitate de Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea internării și reevaluării în centre de îngrijire și asistență pentru persoanele adulte și vârstnice cu dizabilități, 120 de anchete sociale plus planuri de servicii solicitate de DGASPC pentru copii aflaţi în dificultate, 69 de anchete sociale pentru internarea în unităţi de asistenţă medico-socială şi reevaluări.

Colegii noștri au monitorizat copiii aflați în dificultate și modul în care se respectă drepturile acestora și au derulat activități de prevenire a separării copiilor de familiile lor. Totodată, ei s-au implicat în acordarea de servicii și/sau beneficii pentru a preveni separarea copiilor de familiile lor. Foarte important este și faptul că familiile cu copii în întreținere au fost informate și consiliate în privința drepturilor şi obligaţiilor acestora, drepturilor copilului şi serviciilor asigurate pe plan local”, a declarat viceprimarul Liviu Toma.

Potrivit edilului, funcționarii Serviciului Protecției Copilului și Intervenție în Situații de Urgență au intervenit pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice și au făcut periodic vizite la domiciliul familiilor care beneficiază de servicii/ beneficii sociale, precum şi la familiile ce se ocupă de copiii care au  părinţi care muncesc în străinătate.

O atenție deosebită a fost acordată și copiilor aflați în risc de abandon școlar precum și familiilor acestora, dar și copiilor care au fost reintegrați în familii după ce au beneficiat de o măsură de protecție socială.

Funcționarii Serviciului Protecția Copilului și Intervenție în Situații de Urgență au colaborat cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și ai altor instituții pentru aplicarea hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului precum și a instanței de tutelă referitoare la situația copiilor din municipiu. Activitatea a mai inclus monitorizarea persoanelor vârstnice aflate în dificultate și stabilirea de servicii sociale cu scopul prevenirii excluziunii sociale”, a mai precizat viceprimarul Liviu Toma.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *