Medicii arestați în dosarul șpăgilor de la Spitalul Județean Botoșani scapă de arest. Doar trei persoane rămân după gratii

Medicii arestați în dosarul șpăgilor de la Spitalul Județean de Urgență Botoșani scapă de arest, în baza unei decizii de vineri a Curții de Apel Suceava. Este vorba de medicii Claudia Malancea și Cornelia Anca Sărban, pentru care instanța a înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul asistentei șefe de la ATI Marinela Preda, dar și în cazul lui Silvian Adrian Tatarcan şi George Marian Vîrlan. În aceste condiții. doar trei persoane rămân după gratii. Instanța de la Suceava a respins contestațiile depuse de fostul manager al Spitalului Județean Botoșani, Doina Caba, de fostul director de îngrijiri Coca Stela Crîșmaru și a fostei secretare Mirela Gabriela Focșa.

Caz fără precedent la Botoșani! O femeie care a murit înainte de Anul Nou, dezgropată după câteva zile, în 2024

Solutia pe scurt:

I. În baza art. 204 Cod procedură penală, respinge, ca neîntemeiate, contestaţiile formulate de inculpatele Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela şi Focşa Mirela Gabriela împotriva Încheierii penale nr. 4 din 09.01.2024 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava, pronunţată în dosarul nr. 14/86/2024 al Tribunalului Suceava. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpatele contestatoare să plătească statului câte 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

II. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală, admite contestaţiile formulate de inculpaţii Malancea Claudia, Preda Marinela, Sărban Cornelia Anca, Tatarcan Silvian Adrian şi Vîrlan George Marian împotriva Încheierii penale nr. 4 din 09.01.2024 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava, pronunţată în dosarul nr. 14/86/2024 al Tribunalului Suceava. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală rap. la art. 227 alin. 2 rap. la art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. d Cod procedură penală şi la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.01.2024 şi până în data de 10.02.2024 inclusiv, faţă de inculpaţii:

1. MALANCEA Claudia, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infracțiuni: – 1 infrac?iune de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), – 1 infrac?iune de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale), – 1 infrac?iune de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata MALANCEA Claudia trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în -, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Sărban Cornelia Anca, Preda Marinela, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian şi Vîrlan George Marian. – numiţii: Andriesi Sebastian Manuel, Cepreaga Ionela, Chebac Ramona, Chiriac Ana-Maria, Ferache Diana Gabriela, Luca Maria-Magdalena, Nazare Larisa Petronela, Ocu Ariana-Bianca, Prajanu Bianca-Florentina, Savin Andreea, Tipu Dolores Cristina, Ursulica Adriana-Alina, Vizir Mihaela Naomi, Acsinte Angela, Alecu Liviu, Asavei Vasilica-Cristina, Cojocariu Daniela-Nicoleta, Dănilă Mariana Cătălina, Ghilian Otilia, Motriuc Anca, Vacaru Cezara, Andrei Elena Loredana, Ivan Mariana, Asaviloaei Mihaela Adelina, Costin Gabriela şi Găină Adriana. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei MALANCEA Claudia că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata MALANCEA Claudia poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei MALANCEA Claudia, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata MALANCEA Claudia, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatei MALANCEA Claudia de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/9 din 14.12.2023 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalul Suceava, dacă nu este arestată preventiv sau deţinută în altă cauză.

2. PREDA Marinela, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: – 1 infrac?iune de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (14 acte materiale), – 1 infrac?iune de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (12 acte materiale), – 1 infrac?iune de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, – 1 infrac?iune de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata PREDA Marinela trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în -, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Sărban Cornelia Anca, Malancea Claudia, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian şi Vîrlan George Marian. – numiţii Andriesi Sebastian Manuel, Cepreaga Ionela, Chebac Ramona-Mădălina, Chiriac Ana-Maria, Ferache Diana Gabriela, Luca Maria-Magdalena, Nazare Larisa Petronela, Ocu Ariana-Bianca, Prajanu Bianca-Florentina, Savin Andreea, Tipu Dolores Cristina, Ursulica Adriana-Alina, Vizir Mihaela Naomi, Acsinte Angela, Alecu Liviu, Asavei Vasilica-Cristina, Cojocariu Daniela-Nicoleta, Dănilă Mariana Cătălina, Ghilian Otilia, Motriuc Anca, Vacaru Cezara, Andrei Elena Loredana, Ivan Mariana, Asaviloaei Mihaela Adelina, Costin Gabriela şi Găină Adriana. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajată în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei PREDA Marinela că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata PREDA Marinela poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei PREDA Marinela, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata PREDA Marinela, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatei PREDA Marinela de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/8 din 14.12.2023 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalul Suceava, dacă nu este arestată preventiv sau deţinută în altă cauză.

3. SĂRBAN Cornelia Anca, cercetată pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: – 1 infrac?iune de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ?i 3 infrac?iuni de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpata SĂRBAN Cornelia Anca trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în -, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Preda Marinela, Malancea Claudia, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura, Tatarcan Silvian Adrian şi Vîrlan George Marian. – numiţii: Aenăchioaie Alexandra, Azoicăi Camelia şi Zvorişteanu Felix Ionel. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv de angajată în cadrul Sec?ie Medicină Internă Săveni/Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatei Poliţia municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei SĂRBAN Cornelia Anca că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpata SĂRBAN Cornelia Anca poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatei SĂRBAN Cornelia Anca, Poliţiei municipiului Dorohoi desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpata SĂRBAN Cornelia Anca, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatei SĂRBAN Cornelia Anca de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/7 din 14.12.2023 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalul Suceava, dacă nu este arestată preventiv sau deţinută în altă cauză.

4. TATARCAN Silvian Adrian, cercetat pentru săvâr?irea următoarelor infrac?iuni: 3 infrac?iuni de luare de mită prevăzut de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de trafic de influen?ă prevăzut de art. 291 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 2 infrac?iuni de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii ce nu sunt destinate publicită?ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii, în scopul ob?inerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, 1 infrac?iune de instigare la fals intelectual prevăzută de art. 47 alin. 1 Cod penal raportat la art. 321 alin.1 Cod penal ?i 1 infrac?iune de uz de fals, prevăzută de art. 323 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul TATARCAN Silvian Adrian trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în -, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Sărban Cornelia Anca, Malancea Claudia, Preda Marinela, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura şi Vîrlan George Marian. – numiţii: Murariu Mario Alexandru, Puşcaşu Florentin Gheorghe, Vieriu Mihai Ovidiu, Budeanu Haralambie, Rotariu Maria, Onofrei Nicoleta Petronela, Pîslariu Floricel, Listari Claudiu şi Bichiş Ioan. d) să nu exercite funcţia în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv angajat în cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?ă Mavromati Boto?ani. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatului Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului TATARCAN Silvian Adrian că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpatul TATARCAN Silvian Adrian poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatului TATARCAN Silvian Adrian, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpatul TATARCAN Silvian Adrian, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatului TATARCAN Silvian Adrian de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/4 din 14.12.2023 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalul Suceava, dacă nu este arestat preventiv sau deţinut în altă cauză.

5. VÎRLAN George Marian, cercetat pentru săvâr?irea unei infrac?iuni de trafic de influen?ă, prevăzută de art. 291 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 221 alin. 1 şi 2 şi art. 221 alin. 3 rap. la art. 215 alin. 2 lit. e Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul VÎRLAN George Marian trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească imobilul unde locuieşte, respectiv locuinţa situată în -, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; b) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; c) să nu comunice, direct sau indirect, cu următoarele persoane: – inculpaţii Caba Doina, Crîşmaru Coca Stela, Focşa Mirela Gabriela, Sărban Cornelia Anca, Malancea Claudia, Preda Marinela, Andronache Cristina Niculina, Dornescu Daniela, Calinciuc Liliana Laura şi Tatarcan Silvian Adrian. – numiţii Tudor Alexandra, Tudor Alexandru Ionuţ şi Gheorghiţă Raluca Mihaela. În baza art. 125 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, desemnează ca organ de supraveghere a modului de îndeplinire a obligaţiilor impuse inculpatului Poliţia municipiului Botoşani, judeţul Botoşani. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului VÎRLAN George Marian că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 5 Cod procedură penală, inculpatul VÎRLAN George Marian poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În baza art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, copia prezentei încheieri se comunică, de îndată, inculpatului VÎRLAN George Marian, Poliţiei municipiului Botoşani desemnată organ de supraveghere în cauză, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi Poliţiei de Frontieră Române. În baza art. 221 alin. 9 Cod procedură penală, organul desemnat cu supravegherea verifică periodic respectarea, de către inculpatul VÎRLAN George Marian, a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 204 alin. 12 Cod procedură penală dispune punerea, de îndată, în libertate a inculpatului VÎRLAN George Marian de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 173/10 din 14.12.2023 emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Suceava în dosarul nr. 4645/86/2023 al Tribunalul Suceava, dacă nu este arestat preventiv sau deţinut în altă cauză. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în cadrul contestaţiilor rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 12.01.2024, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală.
Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP)  4/2024  12.01.2024

Botoșăneanca ucisă de soț avea o icoană pusă pe piept. Fiul cuplului: Tata era stresat. Credea că lumea e contra lui că toți îi vor răul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *