Comunicat de presă: „Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic Botoșani“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Municipiul Botoșani, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic“, cod SMIS 150170. Proiectul a fost finanțat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 7543/26.01.2022 prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Cererea de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – DLRC (CLLD) „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban“.

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului: Amenajare spații publice urbane pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creșterea numărului de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDL prin amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic cu o suprafaţă totală de 3.224 mp (din care spațiu verde în suprafaţă de 2.747 mp), care corespunde obiectivelor Axei Prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban;
2. Revitalizarea şi extinderea sistemului de spaţii publice de recreere cu rol comunitar pe parcursul a 12 luni prin modernizarea scuarului din faţa Liceului Pedagogic Nicolae Iorga din strada I.C. Brătianu, nr. 65, din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, prin amplasarea de echipamente smart, stâlpi de iluminat, alei pietonale, foişor, bănci şi coşuri de gunoi;
3. Creșterea gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală prin amenajare scuar Liceul Pedagogic, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:
1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ:
– valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane
– valoare la finalizarea implementării proiectului: 3560 persoane
2. Spațiu deschis reabilitat în zonele urbane:
– valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp
– valoare la finalizarea implementării proiectului: suprafață totală de 3224 mp (din care spațiu verde în suprafață totală de 2747 mp)

Perioada de implementare a proiectului a fost de 23 luni, cuprinsă între 26.01.2022 – 31.12.2023.

Valoarea totală: 848.180,72 Lei, din care valoarea contribuției din eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este 242.019,19 Lei.

Date de contact:
Oana Alexandra Vrajotis – manager proiect;
Tel. 0231/502.200,
e-mail [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *