Data la care vor fi interzise centralele de apartament în România

Toate centralele de apartament pe gaze trebuie eliminate în doar câţiva ani, arată o directivă de eficiență energetică a Comisiei Europene. O directivă de eficiență energetică a Comisiei Europene, care a trecut de Parlament, stabilește anul 2040 ca termen limită de existență în statele membre UE a centralelor individuale pe gaze.

Măsurile vor fi luate treptat.

“Comisia salută acordul provizoriu la care au ajuns astăzi Parlamentul European și Consiliul pentru a reduce emisiile și consumul de energie al clădirilor din întreaga UE. Directiva consolidată privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) va sprijini eforturile UE de decarbonizare a clădirilor în întreaga Uniune.

Acesta este un domeniu în care impactul concret al ofertei ecologice europene va îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, în locuințele și la locul de muncă, și le va reduce facturile la energie.

De asemenea, acest acord va stimula independența energetică a Europei, în conformitate cu Planul REPowerEU, și va constitui un argument comercial puternic în favoarea unui sector al clădirilor mai puțin poluante în UE”, arată Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Toate centralele de apartament pe gaze trebuie eliminate până în 2040

Acordul va ajuta UE să elimine, în mod treptat, cazanele alimentate cu combustibili fosili.

“Subvenţiile pentru instalarea de cazane autonome pe bază de combustibili fosili nu vor fi permise începând cu 1 ianuarie 2025. Directiva revizuită introduce un temei juridic clar pornind de la care statele membre să poată stabili cerinţe pentru generatoarele de căldură pe baza emisiilor de gaze cu efect de seră, a tipului de combustibil utilizat sau a ponderii minime de energie din surse regenerabile utilizată pentru încălzire.

Statele membre vor trebui, de asemenea, să stabilească măsuri specifice privind eliminarea treptată a combustibililor fosili utilizaţi pentru încălzire şi răcire, în vederea eliminării complete a cazanelor pe bază de combustibili fosili până în 2040”, mai transmite Comisia Europeană.

Directiva revizuită va face din clădirile cu emisii zero noul standard pentru clădirile noi. În temeiul acordului, toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale noi trebuie să aibă emisii din combustibili fosili egale cu zero, începând cu 1 ianuarie 2028 pentru clădirile aflate în proprietate publică şi începând cu 1 ianuarie 2030 pentru toate celelalte clădiri noi, cu posibilitatea unor derogări specifice.

Noile clădiri vor fi proiectate pentru tehnologia solară

Statele membre vor trebui, de asemenea, să se asigure că noile clădiri sunt proiectate pentru tehnologia solară, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie adecvate pentru plasarea pe acoperiş a instalaţiilor fotovoltaice sau termice solare. Încorporarea instalaţiilor de energie solară va deveni norma pentru clădirile noi. Pentru clădirile publice şi nerezidenţiale existente, energia solară va trebui să fie instalată treptat, începând din 2027, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi funcţional. Aceste dispoziţii vor intra în vigoare la momente diferite, în funcţie de tipul şi dimensiunea clădirii.

Este necesar ca acordul provizoriu de vineri să fie adoptat în mod oficial de Parlamentul European şi de Consiliu. După încheierea acestui proces, noua legislaţie va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare, potrivit Antena 3 CNN

One thought on “Data la care vor fi interzise centralele de apartament în România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *