FOTO Colțul de paradis de la granița Botoșanilor. În culorile toamnei este cu atât mai spectaculos

Botoșaniul are nenumărate peisaje naturale de o frumusețe rară, iar venirea toamnei le scoate și mai mult în evidență. Culorile vibrante ale sezonului îmbracă totul într-o mantie de nuanțe calde, oferind priveliști spectaculoase. Un exemplu clar îl reprezintă lacul Stânca Costești și arealul care îl înconjoară.

Stânca-Costesti a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică. Rezervaţia este înregistrată cu o arie totală de 2 950 de hectare şi include lacul artificial şi zonele limitrofe acestuia: bălți, stufăriș, păpuriș, zone împădurite, pajiști.

Fauna este diversificată, aici găsindu-se multe specii de păsări. Păsările întâlnite aici sunt  specii precum: egreta,  stârcul cenușiu,  stârcul roșu,  barza,  corcodel mic , lebădă de vară sau lebădă mută,  găinușă de baltă specii de rațe: raţa mare,  raţa moţată,  raţa cu cap castaniu, gâscă mare, rață mică, pescăruș; ciocănitoare, gaița albastră,  ciocârlanul, coțofana, ferestraş moţat, codalb, şorecar comun, lişiţa, sticletele, sfrâncioc mare. Majoritatea sunt păsări sedentare, care au condiții de hrană și viețuire permanentă în teritoriul rezervației.

Flora include floarea Sheverichea podolica şi o mare întindere de lalele negre, protejate prin lege. Alte specii de plante ale rezervaţiei sunt: Salix alba, Ulmus foliacea, Agropyron repens, Clematis vitalba, Humulus lupulus, Cucubalus baccifer, Lycopus europaeus, Rhamnus frangula, Acer campestre, Aegopodium podagraria, Cornus sanguinea, Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Crysanthemum corymbosum.

foto: Agenția pentru protecția mediului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *