Comunicat de presă privind închiderea proiectului ”Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17 A, în municipiul Botoşani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BOTOȘANI este beneficiar al fondurilor nerambursabile pentru implementarea proiectului ”AMENAJAREA
ZONEI DE RECREERE, STR. VÂRNAV, NR. 17A, ÎN MUNICIPIUL BOTOȘANI”, Cod SMIS: 127785, în baza contractului de finanțare nr. 5376/05.05.2020.
Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile, Prioritatea de invesții 4.2 ”Realizarea de acțiuni desnate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și
promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiecv Specific 4.2 ”Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și
suprafețelor degradate, vacante sau neulizate din municipiile reședință de județ”.
Obiecvul general al proiectului îl constuie îmbunătățirea mediului urban al Municipiului Botoșani, în revitalizarea
acestuia prin măsuri ce prevăd regenerarea unei zone degradate aparținând domeniului public al municipiului, respecv terenul de pe strada Vârnav, nr 17A, mai exact conversia acesteia într-un parc public.
Obiecvele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Botoșani până în anul 2023 prin sasfacerea nevoii de
agrement a acestora ca urmare a înființării unui parc public (prin regenerarea unui teren degradat);
2. Reconversia unui teren degradat, neulizat prin transformarea acestuia într-un parc constuit din zone inierbate/spațiu
verde – 3.762,27 mp și din zone construite desnate acvităților sporve și recreave – 334,73 mp, în vederea creșterii
până în anul 2023 a suprafețelor spațiilor verzi cu 4.097 mp în Municipiului Botoșani.
Rezultatele proiectuluisunt: creearea de noi spații verzi și reabilitarea acestor zone urbane în suprafață totală de 3.762,27
mp, din care 334,73 mp reprezintă spații construite (pistă alergare: 307,56 mp, fântână arteziană: 7 mp, fântână apă potabilă (2 buc): 0,32 mp, bănci smart parc-picioare (24 buc): 1,92 mp, stâlpi de iluminat: 0,60 mp, alee de acces intrare: 17 mp, stâlpi metalici imprejmuire (205 buc): 0,33 mp). Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din Municipiul Botoșani va beneficia de aceste facilități.
Perioada de implementare a proiectului: 13.02.2018 – 30.09.2023.
Valoarea totală a proiectului este 3.372.012,10 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare
Regională în cuantum de 2.858.526,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 437.186,36 lei, și contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 76,299.45 lei (din care 67.259,45 lei valoare contribuție proprie, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă și 9,040.00 lei (inclusiv TVA) valoare neeligibilă).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *