Locuri de parcare în mai multe zone ale municipiului Botoșani, scoase la licitație. Vezi în ce cartiere!

Consiliul Local al Municipiului Botoşani va organiza în data de 20 iunie, licitație publică deschisă, cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare neplătite pentru anul 2023 și nou-amenajate, doar pentru cetățenii care domiciliază sau își au reședința în perimetrul cuprins între străzile: Bulevardul Mihai Eminescu, Gării, Aprodu Purice, strada Dimitrie Pompeiu, Doboșari (zona ANL Cismea), Împărat Traian , Săvenilor, Tudor Vladimirescu, Ion Pillat.

Este vorba de parcările din străzile:

  • D. Pompeiu, Str. Doboșari, Str. Adrian Adamiu, Calea Națională 7-111, inclusiv parcarea nouă de la intersecția cu Str. Ștefan cel Mare, Str. Gării 1-4, Str. Aprodu Purice, Str. Împărat Traian 18-68, Al. G-ral. Ghe. Avrămescu 1-41, Str. Izvoarelor 1-7, Al. Grivița 1-24, Str. Grivița 1-11, Str. Dreptății 1-8, Al. Decebal 1-3, Str. T. Vladimirescu  1-15, Str. B. Lăzăreanu 9-19;
  • Poștei 1-12, inclusiv parcarea nouă de la stradă, Str. Victoriei 2-19, inclusiv parcarea nouă de la stradă, Pietonal Transilvaniei 1-4, Str. Armeană 1-4, Str. I. Pillat 1-16, Str. Ghe. Filipescu 1-23, Str. N. Grigorescu 2-6, Str. P. Rareș 51, Str. Pod de Piatră, Str. D. Negreanu 1-8, Str. Războieni 1, Str. I.Maniu 2;
  • Independenței 1-11, Str. Vornic Boldur 18, Al. Alba Iulia 1-3, Str. Călugăreni 1, Al. Călugăreni 1-5, Str. Săvenilor 17-48, inclusiv parcările noi de la stradă și Biserica Uspenia, Al. P. Tineretului 1-11, Str. P. Tineretului 1-12, Str. Al. Donici 1-6, Str. Vâlcele 1-15, Str. C. Sylva;
  • B-dul M. Eminescu 35-53, Str. Armoniei 10-15, Al. Arcului 2-13, Str. Ștefan Luchian 1-21, inclusiv locurile de parcare nou-amenajate de la stradă, Str. O. Onicescu 37-45, Str. O. Băncilă 1-9;
  • Cuza Vodă 2-8, Al. Rapsodiei 2-14, Al. Crizantemelor 1-6, Str. Unirii 8-13, Str. Marchian 2-10, Str. Teatrului – inclusiv parcarea amenajată în 2021, Piața Revoluției 13, Al. Unirii 2-13, Al. M. Gorki 2-17.

Înscrierile se vor face în perioada 06 – 19.06.2023 la Primăria Municipiului Botoşani, Calea Naţională nr. 101 – sediul „ Casa Cărţii ”, Serviciul Patrimoniu, în zilele de luni – joi ale săptămânii între orele 0900 – 1500 și vineri în intervalul orar 0900 – 1100.  Cererile pot fi depuse până la ora 1000 în data de 19.06.2023.

Preţul de pornire la licitaţie este de 207 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul anului 2023. Taxa obținută în urma licitației cu strigare va fi menținută în fiecare an, iar la aceasta se va adăuga și eventualul coeficient de indexare aplicat la taxa de bază anuală.

Licitația se va desfăşura în sala de şedinţe de la sediul „ Casa Cărţii ”- mezanin. Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire, anual.

Pot depune cereri de înscriere persoanele fizice care locuiesc în raza parcării, deţin autovehicul proprietate personală, în leasing sau preluat în comodat de la firme sau alte persoane fizice, și nu dețin garaj în zona respectivă. De asemenea, este permis doar un loc de parcare pentru un apartament, indiferent de câți membri de familie dețin autoturism.

Pentru înscriere vor fi prezentate, în original și în copie, următoarele documente: cartea de identitate (buletin) și, după caz, actul de vânzare-cumpărare al apartamentului, certificatul de înmatriculare al mașinii și, după caz, contractul de comodat sau de leasing. Taxa de participare la licitație este de 10 lei.

Pentru cetăṭenii care domiciliază sau îṣi au reṣedinṭa în ZONA II- ETAPA II, perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai Eminescu, Sucevei, Pacea, Mihail Kogălniceanu, Viilor, Patriarh Teoctist Arapaṣu (zona ANL Bucovina), Maior Ignat, Petru Rareṣ, licitația va avea loc în data de 29.06.2023, iar înscrierile se vor face în perioada 15 – 28.06.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *