Concurs de desene pe asfalt și pe hârtie de Ziua Copilului în cadrul proiectului “ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Municipiul Botoșani – Lider de proiect, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția Generală de Asistență Socială, Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, semnatari ai contractului de finanțare nr. 18918 din 07.09.2022 pentru proiectul: “ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 155550, organizează concurs de desene pe asfalt și pe hartie de Ziua Copilui, 1 iunie, în Parcul Tineretului, între orele 10.30 și 11.30. La concurs vor fi prezenți reprezentanți ai instituțiilor mai sus menționate, precum și voluntari de la Liceul de Artă “Ștefan Luchian”, elevi și profesori.

Metodologia de selecție a copiilor a avut la bază încadrarea acestora în zona urbană marginalizată, precum și situațiile de
dificultate pentru antepreșcolari/ preșcolari/ elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând
minorității de etnie romă.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității”; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare; Prioritatea de investiții 9.6: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul
specific 5.1/ Operațiunea: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând
minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea coeziunii sociale la nivelul teritoriului vizat de SDL Botoșani prin măsuri integrate socio-medico-educaționale ce conduc la un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată. Numărul persoanelor ce vor beneficia de servicii integrate este de 840.

Valoarea totală a proiectului este de 3.028.398,40 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile este de 2.954.207 lei din care
2.876.978,48 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 77.228,52 lei finanțare
nerambursabilă din Bugetul național și 74.191,40 lei cofinanțare asigurată de parteneri.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Date de contact: UAT Municipiul Botoșani – Beneficiar Lider; Website: www.primariabt.ro; Telefon: 0040 231 502200;
E-mail: [email protected]; Adresă: Piata Revolutiei nr. 1, Botoșani; Manager Proiect: Raluca Bălășcău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *