Proiectul “ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul “ZUM BT PLUS- Un plus de incluziune pentru comunitățile marginalizate din
Municipiul Botoșani”

UAT Municipiul Botoșani – Lider de proiect, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Botoșani, Direcția
Generală de Asistență Socială, Protecția Copilului Botoșani și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani,
semnatari ai contractului de finanţare nr. 18918 din 07.09.2022 pentru proiectul: “ZUM BT PLUS – Un plus de
incluziune pentru comunitățile marginalizate din Municipiul Botoșani”, cod MySMIS 155550, prin prezența
domnului primar Cosmin-Ionuț Andrei, domnului inspector școlar general Bogdan Suruciuc, anunță ca in data de
3 Mai 2023, a avut loc deschiderea oficială a Programului de tip Școală după școală, program ce va ajuta 300 de
copii din comunitățile marginalizate pe o perioada de 9 luni și le va oferi servicii educaționale copiilor aflați în risc
de abandon școlar. Totodată, prin acest program copiii vor beneficia de mese calde în fiecare zi, precum și
rechizite și subvenții.
Metodologia de selecție a copiilor a avut la bază o serie de criterii precum: situațiile de dificultate pentru
anteprescolari/prescolari/ elevi, în special copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând
minorității de etnie romă, copiii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile
dezavantajate socio-economic, copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu
unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu (mai ales copiii care se confruntă cu separarea
pe termen lung de părinții lor plecați la muncă în străinătate).
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5: „Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunității”; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.6: Strategii de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1/ Operațiunea: Reducerea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-romă) din orașe/municipii cu
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Perioada de implementare este de 15 luni, respectiv 08.09.2022 – 07.12.2023.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea coeziunii sociale la nivelul teritoriului vizat de SDL
Botoșani prin măsuri integrate socio-medico-educaționale ce conduc la un plus de incluziune pentru comunitatea
marginalizată. Numărul persoanelor ce vor beneficia de servicii integrate este de 840.
Valoarea totală a proiectului este de 3.028.398,40 lei. Valoarea finanţării nerambursabile este de 2.954.207
lei din care 2.876.978,48 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare
Regională, 77.228,52 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul național și 74.191,40 lei cofinanțare asigurată
de parteneri.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Date de contact: UAT Municipiul Botoșani- Beneficiar Lider; Website: www.primariabt.ro; Telefon: 0040 231 502200; E-mail:
[email protected]; Adresă: Piata Revolutiei nr. 1, Botoșani; Manager Proiect: Raluca Bălășcău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *