Soluții pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice la Primăria Botoșani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Botoșani a organizat în data de 6 aprilie 2023, la Hotel Maria, un atelier de lucru pe tematica atenuării efectelor schimbărilor climatice.
Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului, nr. de referință 2SOFT/1.2./63, implementat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.
Au fost prezenți reprezentanți ai unor instituții și ai societății civile din Botoșani, precum și patru reprezentante ale partenerilor din Ucraina- Biroul de Cercetare, Inovare și Tehnologie Ivano Frankivsk și Departamentul de Politică Investițională, Proiecte, Relații Internaționale, Turism și Promovarea Orașului, a Comitetului Executiv al Consiliului Local Ivano Frankivsk.
În cadrul atelierului de lucru au fost prezentate modalitățile în care consumurile energetice sunt monitorizate la nivelul Municipiului Botoșani, eforturile municipalității de a reduce aceste consumuri prin investiții în proiecte de eficiență energetică și de utilizare a surselor regenerabile de energie, precum și obligațiile ce decurg din legislația în vigoare în acest domeniu.
Municipiul Botoșani a aderat în 2015 la Convenția Primarilor, întocmind un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă, în scopul implementării pe termen scurt și mediu a politicilor și obiectivelor din sectorul energiei și de mediu. A urmat Planul de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice, care vine să completeze efortul municipalității de a reduce impactul activităților umane în generarea de gaze cu efect de seră. Viziunea municipalității privind adaptarea la schimbările climatice este una construită în jurul efortului autorității locale de a asigura cetățenilor un viitor sustenabil, acționând în sensul diminuării impactului pe care unele schimbări climatice deja îl au la nivel local.
În vederea unei atente monitorizări a implementării celor două documente programatice adoptate, municipalitatea va înființa Agenția pentru Managementul Energiei Botoșani, ce va fi operată de o echipă interdisciplinară reunită în jurul managerului energetic al municipiului. Structura va funcționa în clădirea de sticlă din preajma Bisericii Uspenia (Centrul Vechi). Tot aici a fost deschis prin intermediul proiectului și Centrul pentru Promovarea Inovării Botoșani, care în doar o lună de la deschidere a atras un număr de peste 250 de copii, atrași de posibilitatea de a învăța prin experimente modalitățile de producere a energiei verzi.
În cadrul proiectului, în scurt timp vor începe lucrările pentru construirea primei stații solare de încărcare a vehiculelor electrice, prevăzută cu 20 de panouri fotovoltaice. Aceasta va fi amplasată pe Str. Vânătorilor nr. 4, în parcarea laterală a Sălii Polivalente și va oferi posibilitatea încărcării simultane a două automobile electrice.
Proiectul „Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice” își propune să dezvolte și să sprijine cooperarea inovatoare pentru atenuarea schimbărilor climatice în regiunea transfrontalieră România-Ucraina, în vederea asigurării dezvoltării durabile a teritoriilor prin organizarea unui nou mediu educațional și de cercetare în eficiența energetică care să conducă la atenuarea schimbărilor climatice. Bugetul total al proiectului este de 276.092 euro, din care 248.202 euro reprezintă grantul ENI. Bugetul aferent Municipiului Botoșani este de 91.422 euro.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:
UAT Municipiul Botoșani
Serviciul Management Proiecte – Manager proiect Ștefan Poede
Adresa: Piața Revoluției, nr. 1, Botoșani, România
Telefon: 0231502200, E-mail: [email protected], Web: www.primariabt.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *