Asociația Grupul de Acţiune Locală (G.A.L) Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie în data de 03.04.2023, pentru MĂSURILE M6.B.1/6B şi M2.A.1/2A

antet GAL Codrii de arama

 

Asociația Grupul de Acţiune Locală (G.A.L) Codrii de Aramă anunţă lansarea apelului de selecţie în data de 03.04.2023, pentru MĂSURILE M6.B.1/6B „Creșterea coeziunii și responsabilității social-comunitare și culturale și a capacității UAT-urilor de a interveni și rezolva problemele comunității prin investiții în înființarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale, culturale și de intervenție” ŞM2.A.1/2A Investiții în fermele agricole pentru creșterea competitivității afacerilor agricole, combaterea eroziunii și efectelor schimbărilor climatice prin investiții în activități de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră și protecția mediului, inclusiv prin înființarea de noi locuri de muncă.

 1. Data lansării apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, se vor depune începând cu data de 03.04.2023.

 1. Data limită de depunere a proiectelor

Data limită de depunere – 19.04.2023 orele 14.00.

 1. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la punctul de lucru al G.A.L Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal,  Str.Mihai Eminescu nr.50 A, comuna Mihai Eminescu, Judeţul Bototani, zilnic, de luni până joi, în intervalul orar  07.30-16.00 și vineri în intervalul orar 07.30-13.30, iar în ultima zi de depunere a proiectelor în intervalul orar 07.30-14.00.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicită finanțare trebuie implementat în teritoriul G.A.L Codrii de Aramă. Aria geografică a teritoriului cuprinde orașul Bucecea și comunele: Brăești, Corlăteni, Dimăcheni, Leorda, Mihai Eminescu, Nicșeni, Roma, Știubieni, Ungureni, Văculești, Vorniceni.

Pentru M6.B.1/6B „Creșterea coeziunii și responsabilității social-comunitare și culturale și a capacității UAT-urilor de a interveni și rezolva problemele comunității prin investiții în înființarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale, culturale și de intervenție”

Tipuri de beneficiari eligibili:

A. Pentru proiecte de investiții în infrastructură socială

 • Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • GAL-ul.

B. Pentru proiecte de investiții în infrastructură educațional-culturală și turistică.

 • Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • GAL-ul.

C. Pentru proiecte de investiții în infrastructură de intervenție

 • Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora.

Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibilă pe măsură- 123.106,20 euro;

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

Valoarea proiectelor:

 • Pentru proiectele de investiţii în infrastructură socială – maxim 70.000 Euro;
 • Pentru proiecte de investiții în infrastructură educațional-culturală și turistică și de intervenție – maxim 70.000 Euro.

Pentru M2.A.1/2A Investiții în fermele agricole pentru creșterea competitivității afacerilor agricole, combaterea eroziunii și efectelor schimbărilor climatice prin investiții în activități de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră și protecția mediului, inclusiv prin înființarea de noi locuri de muncă.

Tipuri de beneficiari eligibili:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

   Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

Suma disponibilă pe măsură- 91.910,00 euro;

 • Valoarea sprijinului nerambursabil pentru acțiunile eligibile descrise la capitolul 4 , poate fi cuprinsa intre 5000 euro si 180.000 euro/proiect.
 • Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.

 4.Datele de contact ale G.A.L unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (G.A.L) Codrii de Aramă vă pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni până joi, de la 7.30-16.00 și vineri de la 07.30-13.30, la sediul G.A.L Codrii de Aramă din Cătămărăști Deal, Str.Mihai Eminescu nr.50 A, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0371.126.071, e-mail: [email protected].

 5.Alte informații pe care G.A.L le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  G.A.L și pe pagina de internet www.codriidearama.eu .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *