Anunţ! Proiectul „Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” (RO-Mediu), și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014- 2021.

Municipiul Botoșani, în calitate de Promotor de proiect, împreună cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM București), a semnat în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nr. 25247/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”.

Valoarea totală a proiectului este de 12.369.750,00 lei din care 12.369.750,00 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă: 10.514.287,50 lei din Mecanismul Financiar SEE (85%) și 1.855.462,50 lei din bugetul național (15%).

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 24 noiembrie 2022 și 30 aprilie 2024.
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității Municipiului Botoșani de a gestiona/reduce/elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeuri municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice propuse sunt:
– Determinarea impactului închiderii a 3 depozite temporare de deșeuri municipale asupra mediului, în 18 luni de implementare a proiectului;
– Planificarea și implementarea planului de măsuri de închidere a celor 3 depozite temporare de deșeuri
municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului;
– Promovarea intervenției pilot realizate cu sprijinul Mecanismului Financiar SEE 2014 2021, în cele 18 de luni de implementare a proiectului.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului:
– strategie de implementare a proiectului;
– 3 evenimente informare 1 conferință la începutul proiectului, 1 workshop de prezentare a rezultatelor la 9 luni de implementare a proiectului; 1 conferință de finalizar e a proiectului;
– 3 Rapoarte privind impactul închiderii depozitelor temporare de deșeuri municipale asupra mediului (3
depozite);
– Plan de monitorizare a factorilor de mediu pe parcursul realizării lucrărilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipal;
– 2 întâlniri de conștientizare cu privire la impactul substanțelor periculoase și a deșeurilor municipale asupra mediului și sănătății publice;
– plan de măsuri de închidere a SST elaborat și validat;
– 3 depozite temporare de deșeuri municipale înch ise conform prevederilor legale;
– 1 ghid de bune practici cu privire la închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale. Acest ghid poate fi preluat și de alte autorități publice pentru locațiile proprii contribuind astfel la creșterea capacității de gestionare a riscurilor determinate de substanțele periculoase din corpul depozitelor.

Date de contact: Primar Municipiul Botoșani – Cosmin Ionuț Andrei – [email protected]
Manager proiect – Bogdan Gabriel Bețenchi – [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *