Anunţ! Lansare proiect „Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BOTOȘANI, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr. 7989/17.10.2022 împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pentru proiectul „Reabilitare centru comunitar integrat, reabilitare și dotare săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și reabilitare spațiu pentru servicii de ocupare și calificare”, Cod SMIS 155364. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Cererea de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – DLRC (CLLD) „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.014.712,30 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare
Regională în cuantum de 3.812.171,68 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 120.384,37 lei,
contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 80.256,25 lei (reprezentând 3% din valoarea totală eligibilă) și 1900 lei valoarea neeligibilă (inclusiv TVA).

Obiecvul general al proiectului îl constuie creșterea calității vieții și a coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și
creșterea economică în teritoriul SDL prin reabilitarea centrului comunitar integrat, reabilitarea și dotarea unor săli pentru servicii educaționale pentru copii aflați în risc de abandon școlar/a doua șansă și respecv, reabilitarea spațiului pentru servicii de ocupare și calificare pe parcursul a 16 luni.

Obiecvele specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea unui imobil din Municipiul Botoșani și stabilirea desnației acestuia de Centru Comunitar Integrat, în conformitate cu legislația incidentă în materie, respecv O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară și H.G. nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea acvității de asistență medicală comunitară.
2. Reabilitarea unui imobil din incinta viitorului Centru Comunitar Integrat: suprafață teren: 3002 mp, construcție C1 (grădiniță) în suprafață de 347 mp și construcție C2 (Anexa) în suprafață de 67 mp, parcare în suprafață de 204, 50 mp, spațiu verde propus în suprafață de 1975, 25 mp și împrejmuire propusă de 225 ml.

Perioada de implementare este de 39 de luni, respecv între data 01.10.2020 și data 31.12.2023.

Date de contact:Manager proiect: Ștefan-Alexandru Poede

Adresa: Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1; Telefon: 0231.502.200 / Fax: 0231.531.595; E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com