Anunț! Lansare proiect „Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BOTOȘANI, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr. 7968/11.10.2022 împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, pentru proiectul „Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific“, Cod SMIS 155367. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Cererea de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 – DLRC (CLLD) „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban“.

Valoarea totală a proiectului este 712.725 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în cuantum de 531.539,44 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 16.785,44 lei, contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 11.190,32 lei (reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă) și 153.209,80 lei valoarea neeligibilă (inclusiv TVA).

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și a coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL prin înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziționare de mobilier urban specific, pe parcursul a 16 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Înființarea a minim 2 terenuri de joacă și a unui teren de sport, precum și reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL.
2. Revitalizarea și extinderea sistemului de spații publice de recreere cu rol comunitar pe parcursul a 16 luni prin achiziționarea de mobilier specific.

Perioada de implementare este de 47 de luni, respectiv între data 01.02.2020 și data 31.12.2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com