FOTO Locul special din Botoșani în care trăiesc 15 specii de păsări amenințate la nivelul Uniunii Europene

Județul Botoșani deține adevărate oaze de liniște, locuri speciale, în care trăiesc păsări protejate ori își fac apariția plante rare. Un astfel de loc special este „Șaua Bucecei”, în suprafață de 25356 ha, care a fost desemnat pentru protecția a 15 specii de păsări de interes comunitar și a habitatelor specifice.

Situl Natura 2000, format preponderent din păduri de foioase (70,21%), în vecinătatea cărora sunt pășuni și fânațe păstrate în stare semi-naturală, adăpostește populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene: acvila țipătoare mică, ciocănitoarea de stejar, fâsa de câmp, presura de grădină. Include Rezervația Naturală RONPA0249 Arinișul de la Horlăceni și se suprapune parțial peste situl de importanță comunitară ROSCI0076 Dealu Mare-Hârlău.

Aria de protecție specială avifaunistică Dorohoi – Șaua Bucecei se află la contactul Câmpiei Moldovei cu podişul înalt al Sucevei. Datorită alcătuirii geologice şi acţiunii diferenţiate a factorilor denudaţiei, zona prezintă atât masive înalte precum Dealu Mare-Tudora cât şi înşeuări largi, cum ar fi Şeaua Bucecii, care face legătura între Culoarul Siretului şi zona joasă a oraşului Botoşani. În zona înşeuării culmile sunt teşite, altitudinile rare depăşesc 350 m, văile sunt largi şi puţin adânci.

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐵𝑜𝑡𝑜𝑠̦𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑙 𝐴𝑁𝐴𝑁𝑃.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *