Lansarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Centru integrat comunitar în comuna Mileanca, județul Botoșani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Mileanca, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ” REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI”, cod SMIS 2014+: 151740, finanțat prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna Mileanca, judeţul Botosani. La finalizarea proiectului, clădirea Centrului Comunitar Integrat din comuna Mileanca, judeţul Botosani va fi funcţională, va fi administrată de unitatea administrativ teritorială și va fi complet dotată. Prin implementarea proiectului este vizată concentrarea resurselor umane și materiale dedicate serviciilor sociale, de sănătate și educaţionale într-o locaţie accesibilă, o eficientizare a cheltuielilor socio-medico-educaţionale și creșterea calităţii serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Integrat din comuna Mileanca, satul Mileanca, judeţul Botosani.

Obiectivele specifice ale proiectului:
-Imbunătăţirea infrastructurii socio-medico-educaţionale prin dotarea si schimbarea funcţionalului Centrului Comunitar Integrat aflat în satul Mileanca, comuna Mileanca, judeţul Botosani.
-Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional va asigura spaţii special amenajate și dotate pentru desfășurarea activităţii.
-Dotarea adecvată a clădirii Centrului comunitar integrat Mileanca care cuprinde cel puţin dotările minime necesare funcţionării unui Centru Comunitar Integrat

Durata de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv de la data 01.03.2022 și până la data de 31.03.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 839.330,53 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 468.930,00 lei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: UAT Comuna Mileanca, judeţul Botosani;
Alexandru Azamfirei – Primar, Tel: +40. 766.244.739, E-mail: [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *