Cabinet medical din Botoșani scos la vânzare de Consiliul Județean

Consiliul Județean Botoșani anunță vânzarea, prin licitație publică cu strigare, a unui cabinet medical din municipiul reședință de județ. Este vorba de cabinetul medical nr. 16, situat in cadrul Dispensarului medical nr. 2, din strada Independentei nr. 7.

Spațiul medical este vândul doar în scopul desfășurării de activități medicale sau conexe actului medical, el putând fi achiziționat atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice. Prețul de vânzare nu a fost făcut public.

Pentru persoane juridice interesate dosarul de achiziție trebuie să cuprindă:

a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
b) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana;
c) dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul ge­neral consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla In litigii, reorganizare judiciara sau faliment;
e) de­claratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare, in conditiile O.U.G.nr. 68/2008;
f) imputernicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;
g) dovada privind achi­tarea taxei si a garantiei, de participare;
h) declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice se cere:

a) copie de pe actul de identitate sau copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, din care rezulta ca are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora;
b) dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin pre­zentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
c) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare, In conditiile O.U.G. nr. 68/2008;
d) dovada privind achitarea taxei si a garantiei, de participare;
e) de­claratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com