Promovabilitate de 43,99% la Botoșani, la examenul de titularizare

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2022 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate marți, 19 iulie 2022, ora 10:00, pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani la adresa: https://isjbotosani.ro/noutati/note-initiale-concurs-titularizare-_19_07_2022.html

La nivelul județului Botoșani, rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 43.99%, procentul notelor între 5 și 7 este de  37.49% .

Un număr de 4 candidați au obținut nota 10 la proba scrisă, iar 186 candidați au obținut note între 7 și 9,99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, s-au prezentat 485 candidați din totalul de 574 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost notate 432 de lucrări, întrucât: 52 de candidați s-au retras din concurs din motive personale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar un candidat a fost eliminat din examen.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 27 iulie, la sediul  Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și pe site la adresa https://isjbotosani.ro/

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină atât la proba scrisă cât și la inspecția la clasă/proba practică, minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină atât la la proba scrisă cât și la inspecția la clasă/proba practică, minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor din Metodologia cadru va avea loc în data de 29.07.2022, în aula de la Colegiul National ”A.T. Laurian” Botoșani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *