Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitalizare în municipiul Botoșani“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Municipiul Botoșani, în calitate de Beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, contractul de finanțare nr. 362/13.06.2019 pentru proiectul „Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitalizare în municipiul Botoșani“, cod MySMIS 2014+ 128790, cod SIPOCA 644.

Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului: simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, prin dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate.

Obiectivele specifice:
1. Dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Municipiului Botoșani atât din perspectiva back-office cât și front-office;
2. Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiului Botoșani pentru utilizarea optimă a soluției informatice integrate prin proiect.

Rezultatele finale obținute prin proiect:
• Simplificarea procedurilor administrative privind calculul și plata impozitelor și taxele locale, și anume: servicii online privind taxele și impozitele locale, cu posibilitatea de a efectua plăți online; modul mobile pentru serviciile adresate cetățenilor; software și sistem de bonuri de ordine; comunicarea online cu birouri executori judecătorești; gestionarea veniturilor din chirii; concesiuni gestionarea veniturilor din parcări; încasări și inspecție fiscal în teren; automatizare instituire popriri; modul de management al prescriptibilității debitelor; sumarul unic al contribuabilului; import automat extrase de trezorerie; calcul de taxe și impozite; contabilizarea automată a veniturilor;
• Un portal web care permite publicarea automată pe site a unor informații de interes public (registrul Certificatelor de urbanism, număr adeverințe emise, număr certificate fiscal emise, valoarea investițiilor realizate, execuție bugetară, etc);
• Modul servicii online registru agricol;
• Gestiunea patrimoniului public/privat;
• Hartă interactivă;
• Management investiții și achiziții publice;
• Registrul Spațiilor verzi;
• Modulul Management de proiect;
• Instruirea unui număr de 80 de persoane din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani (77 de funcționari publici și 3 aleși locali) în domeniul utilizării în plan operațional a soluțiilor informatice implementate cu scopul de a simplifica procesul administrativ.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 37 de luni, respectiv 13.06.2019 – 13.07.2022.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.953.520,49 lei, din care contribuția proprie a Municipiului Botoșani este de 59.070,41 lei.

Date de contact: Primăria Municipiului Botoșani, Tel.: 0231.502.200, int 109, Fax: 0231.531.595,

One thought on “Anunț de presă privind finalizarea proiectului „Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitalizare în municipiul Botoșani“

  1. CARE SIMPLIFICARE CA LIPITORII DE AFISE SUNT ANGAJATI , NEPOATE, AMANTE PE BANDA RULANTA LA STAT?? UNDE SUNT REDUCERILE DE PERSONAL??? BATAIE DE JOC DE BAN PUBLIC!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *