Comunicat de presă: Lansarea proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, Cod SMIS 150539

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Botoșani anunţă începerea activităţilor proiectului „Asfaltarea străzilor Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian – Municipiul Botoșani”, Cod SMIS 150539, în baza contractului de finanţare nr. 7583 din 17.02.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio – Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Nord – Est.

Proiectul este finanţat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLCR).

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii rutiere pentru cel puțin 3 străzi prin asfaltarea străzilor Izvoarele, Vâlcelei și Zimbrului din spatele cartierului Împărat Traian din Municipiul Botoșani, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții populației, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul ZUM.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătățirea calității vieții populației prin realizarea lucrărilor de asfaltare străzi din spatele cartierului Împărat Traian: străzile Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului;
2. Creșterea calității vieții în cadrul zonei vizate prin proiect (reducerea duratei de deplasare a persoanelor și mărfurilor prin creșterea vitezei de transport, valorificarea potențialului economic din zona vizată, reducerea poluării). Rezultatele obținute în urma implementării proiectului: asfaltare străzi de categoria IV cu o lungime totală de 1420 ml și suprafață de 6820 mp, respectiv Izvoarelor (423 ml), Vălcelei (359 ml) și Zimbrului (638 ml), realizare trotuare, 3 podețe pentru traversare albie pârâu Luizoaia care vor înlocui podețele existente degradate, amenajare albie pârâu, plantare gazon și specii ornamentale menite să reducă poluarea și să confere un confort vizual sporit, semnalizare rutieră corespunzătoare cu marcaje și indicatoare rutiere.

Perioada de implementare a proiectului este de 40 luni, respectiv între 01.11.2019 și 28.02.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 6.176.914,01 lei, (finanţare nerambursabilă 5.733.078,90 lei) din care 5.557.576,49 lei valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 175.502,41 lei reprezintă finanțare din Bugetul de stat și 117.001,61 lei cofinanţare elgibilă a Beneficiarului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com