Începere proiect „Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Școlii Gimnaziale „Ioan Murariu” Cristinești”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială Ioan Murariu” Cristinești, cu sediul în localitatea Cristinești, strada Primăriei nr. 63, comuna Cristinești, cod poștal 717105, județul Botoșani, CIF: 26016850, telefon: 0231619155, web: https://scoalacristinesti.ro/, email: [email protected], urmează să implementeze proiectul Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul Scolii Gimnaziale “Ioan Murariu” Cristinești, cod SMIS:144656, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 465/233t/22.12.2021.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Valoarea totală a proiectului este de 1.360.876,48 lei, din care:

-valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.360.876,48 lei;

-valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.360.876,48 lei (Valoare FEDR = 1.156.745,02 lei, Valoare BS = 204.131,46 lei);

-valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 0,00 lei;

-valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 0,00 lei.

Proiectul va fi derulat pe o perioadă de 12 luni de la data de 22.12.2021, având ca durată maximă de finalizare data de 21.12.2022.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului elevilor Școlii Gimnaziale „Ioan Murariu” Cristinești la procesul de învățare în mediul on-line și desfășurarea în bune condiții a activităților didactice desfășurate on-line în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1 – Dotarea a 471 elevi înmatriculați la Şcoala Gimnaziala „Ioan Murariu” Cristinești cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, necesare pentru asigurarea accesului acestora la procesul de învățare în mediul on-line;

OS2 – Dotarea Scolii Gimnaziale „Ioan Murariu” Cristinești cu echipamente / dispozitive electronice, destinate asigurării desfășurării activităților didactice on-line;

OS3 – Instalare si configurare rețea LAN în 30 de săli de clasa ale Scolii Gimnaziale „Ioan Murariu” Cristinești si în structurile acesteia;

Rezultate așteptate. În urma implementării proiectului:

– 471 de elevi din cadrul Scolii Gimnaziale „Ioan Murariu” Cristinești vor fi dotați cu tablete școlare;

– 47 de cadre didactice care își desfășoară activitatea în cadrul Scolii Gimnaziale „Ioan Murariu” Cristinești vor fi dotate cu laptopuri;

– 30 de săli de clasa vor fi dotate cu echipamente IT destinate predării on line. Fiecare sală de clasa va fi dotata cu: o tablă interactivă, un videoproiector, un ecran de proiecție, o cameră web conferință și un sistem all in one;

– 30 de clase vor avea configurate și instalate rețele LAN.

Detalii suplimentare se pot obține de la Școala Gimnazială „Ioan Murariu” Cristinești, cu sediul în localitatea Cristinești, strada Primăriei nr. 63, comuna Cristinești, cod poștal 717105, județul Botoșani, persoane de contact: Darie Oana, manager proiect/Rusu Florin, responsabil tehnic, telefon: 0231619155, e-mail: [email protected], website: https://scoalacristinesti.ro/.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *