FOTO Arborele toxic din județul Botoșani, care a fost declarat monument al naturii

Un arbore toxic, care se găsește în județul Botoșani, este declarat monument al naturii pe întreg teritoriul țării. Fiind intens distrus de ciobani – datorită toxicității sale, dar și datorită utilizării pentru confecționarea unor obiecte artizanale, având lemnul foarte tare, arborele de tisă (Taxus baccata) necesită ocrotire pe întreg teritoriul țării.

În județul Botoșani a fost desemnată aria naturală protejată de interes național Pădurea Tudora,  în suprafață de 117,6 ha, în scopul conservării arborelui de tisă. Această rezervație, aflată pe teritoriul comunei Tudora, este inclusă în situl de importanță comunitară ROSCI0076 Dealu Mare-Hârlău, potrivit Arii Protejate Botosani.

Exemplarele de tisă sunt dispersate pe versanții nordici ai pâraielor Racu și Tisa, pe un substrat calcaros, în amestec cu fagul. Există și un traseu turistic (triunghi roșu), cu plecare de la Cantonul Silvic Tudora și până la „cascadă”, de aproximativ 1 oră. Cascada este o cădere de apă formată peste pachetele de gresii nisipoase aduse la zi de o surpare anterioară. Aceasta este alimentată de cursurile de apă nepermanente care formează pârâul Racul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *