Comunicat de presă: Deschidere sesiune pentru depunerea cererilor de proiecte în cadrul SDL Codrii Herței

antet, gal codrii hertii, stiri, botosani

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței lansează în perioada 16.12.2020 – 16.02.2021:

  • apel de selecție nr. 3 pentru Măsura 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”;
  • apel de selecție nr. 5 pentru Măsura 4 „Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”;
  • apel de selecție nr. 3 pentru Măsura 6 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”.

Măsura 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”

Solicitanții eligibili sunt:

-Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

-Autoritatea administrației publice locale desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat în condițiile legii;

-Furnizori publici de servicii sociale;

-Furnizori privați: asociații, fundații și cultele religioase;

-G.A.L., conform legislației în vigoare

Fondurile disponibile (valoarea publică) sunt de 161.199,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 161.199,00 Euro.

Măsura 4 „Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”

Solicitanții eligibili sunt:

-Autoritățile administrației publice locale, conform legislației în vigoare;

-ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare;

-Alte entități de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile (valoarea publică) sunt de 41.463,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 41.090,00 Euro.

Măsura 6 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”

Solicitanții eligibili sunt:

  • Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004, art.6, lit. e) cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
  • Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul G.A.L.;

Fondurile disponibile (valoarea publică) sunt de 189.647,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 189.647,00 Euro.

Data limită de depunere este 16.02.2021, orele 12.00. Proiectele se vor depune la sediul G.A.L. Codrii Herței din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului în vigoare, disponibil pe site-ul Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Hertei, www.codriihertei.ro.

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 9.00-12.00, la sediul din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon – 0752109965, e-mail: [email protected].

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul G.A.L. Codrii Herței.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *