Proiect privind incluziunea socială și combaterea sărăciei, lansat într-o comună din județul Botoșani

Primăria comunei Todireni a organizat o conferință de lansare a uunui proiect ce vizează măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 la care au participat persoane din comunitate ce urmează a fi înregistrate în grupul țintă al proiectului, dar și o serie de invitați care pot susține implementarea și sustenabilitatea acestui proiect, printre care Luminița Gabriela Ene – consultant în scrierea de proiecte și accesarea de fonduri europene în cadrul companiei Star Consulting&Training, Dan Constantin Șlincu – director al D.G.A.S.P.C Botoșani și Cătălina Fădur – coordonator activitate de asistență socială în cadrul Fundației Solidaritate și Speranță din Iași.

Membrii echipei de implementare a proiectului, Petru Toma – primar al comunei Todireni, Florin Grădinariu – manager de proiect
și Alisa Boghițoiu – coordonator recrutare grup țintă, au prezentat celor prezenți obiectivele, activitățile și rezultatele urmărite în cadrul proiectului și au subliniat că proiectul va contribui major la modificarea mentalității comunității și dezvoltarea unei atitudini de responsabilitate civică față de copiii și tinerii aflați în situații de risc și excluziune socială.
Proiectul are ca obiectiv general incluziunea socială și combaterea sărăciei în Comuna Todireni din județul Botoșani, prin creșterea accesului la servicii sociale/medicale/socioprofesionale/ de formare profesională de înaltă calitate și adecvate nevoilor în cadrul unei unități sociale multifuncționale fără componentă rezidențială (centru de zi) dedicate copiilor.

Proiectul intitulat “Măsuri pentru reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii sociale la nivelul comunității în comuna Todireni, județul Botoșani” se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni și se adresează unui număr de 205 copii și tineri care beneficiază de servicii comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale,
etc.) precum:  1 serviciu social înființat pentru funcționarea unui centru de zi pentru copii ce vizează sprijinirea copiilor în depășirea situațiilor de dificultate; prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială; promovarea incluziunii sociale; creșterea gradului de conștientizare referitor la provocările din zonă și implicit eliminarea acestora și a riscului ca ele să apară în viitor; – 1 program de formare (Mediator Social) ce vizează eficientizarea activității în cadrul centrului de zi, dar și sustenabilitatea proiectului și respectiv dezvoltarea comunității, post implementare proiect;
– 5 persoane instruite și respectiv calificate în cadrul cursului pentru mediator social în vederea eficientizarii activității în cadrul Centrului de Zi;
– 1 modul egalitate de șanse elaborat și tiparit în 5 exemplare, pentru evidențierea principiul egalității de șanse;
– 1 modul de dezvoltare durabilă elaborat și tiparit în 5 exemplare pentru evidențierea principiului dezvoltării durabile;
– 1 parteneriat public privat realizat ce va fi uzitat ca instrument și strategie de dezvoltare locală (promovat ca atare la nivelul politicilor și programelor Uniunii Europene) și va reprezenta baza inițierii/continuității/instrumentul de testare a măsurilor/proiectelor relevante pentru copii aflați în situații de risc;
– 9 workshop-uri organizate în vederea schițării metodologiilor relevante pentru monitorizarea copiilor aflați în risc de separare de familie;
– acompanierea în plan educațional a 205 copii și realizarea de planuri personalizate pentru parcursul în educație al acestora;
– distribuierea de kit-uri de materiale didactice personalizate;
– 15 serii de instruire non formală pentru promovarea unui stil de viață sănătos organizate pentru 150 de participanți;
– 15 serii de instruire non formală cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri/alcool organizate pentru 150 de participanți;
– distribuierea a 615 de pachete de igienă pe parcursul a 36 de luni (1 pachet/copil/an); – organizarea a 18 seminarii pentru promovarea respectului pentru diversitate, intelculturalitate, multiculturalism, prevenirea și combaterea discriminării, cunoașterea culturii, a
cutumelor și a mentalităților rome; – înființarea unui Consiliu al Juniorilor ce vizează creșterea nivelului de împuternicire prin implicarea copiilor în definirea priorităților comunității.

Totodată, proiectul va contribui la sensibilizarea opiniei publice cu privire la promovarea și protecția drepturilor copiilor, la creșterea nivelului de conștientizare cu privire la provocările cu care se confruntă aceștia, la identificarea situațiilor care presupun risc de separare de familie și la dezvoltarea comunității”, a declarat primarul comunei Todireni, Petru Toma.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *