Primăria Botoșani va acorda ajutoare financiare pentru angajarea de bone. Unde pot să depună părinții cereri

În ședința de Consiliul Local din  19 iunie a fost aprobată Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, pe fondul apariției Legii  nr. 35/2020.

 Astfel , la nivelul municipiului Botoșani se reglementează  modul de sprijinire a părinților cu copii de vârstă preșcolară  care doresc să se reîntoarcă la serviciu  corelat  cu  exercitarea profesiei de bonă de către persoanele abilitate de a exercita această profesie recent recunoscută pe piața muncii din țara noastră.
Cu o componentă socială, măsura are deci dublu rol, pe de o parte acela de a reconcilia  responsabilitățile  profesionale cu cele familiale dar și încurajarea ocupării locurilor de muncă existente pe piața muncii în domeniu, susține viceprimarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei.

Potrivit legii, mãsurile de asistenţã socialã pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea sarcinilor specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, în principal, menţinerii copilului în familie şi depãşirii unei situaţii de dificultate, reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesionalã, încurajãrii ocupãrii pe piaţa muncii.

Banii urmează să fie alocați din bugetul local.

Municipiul Botoșani face eforturi pentru a pune la dispoziţia cetăţenilor servicii de îngrijire a copiilor în creşe și grădinițe de stat  pentru care însă există o tendință de creștere a cererilor pentru înscriere raportat la numărul de locuri disponibile.  Astfel că apariția actelor normative mai sus menționate vine cumva în sprijinul botoșănenilor. Din punct de vedere economic menționăm că ajutorul financiar oferit familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul DAS Botoșani”. a declarat viceprimarul Cosmin Andrei.

Ajutorul financiar pentru plata bonelor – este o măsură de redistribuire financiară destinată persoanelor singure sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 35/2020; domiciliul stabil sau reședința– reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;
bonă – persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului;
copil preșcolar – copilul care nu  a implinit vârsta de 6 ani;     domiciliul/reşedinţa copilului – locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieşte în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că îşi are locuinţa principală/secundară;

Termenul familie desemnează: soțul și soția sau soțul/ soția necăsătoriți și copiii lor, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună; persoana care locuieşte și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații:
este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
nu a împlinit vărsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la punctele 1-4; frații cu copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții. bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună. părintele singur este părintele la care copilul are stabilit domiciliul reprezentant legal al copilului – persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie.
Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
a) până la 2.100 lei – 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.
Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară. La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.   
Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță ( publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță publică de pe raza municipiului, ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță publică și a făcut dovada înscrierii la unitatea de învătământ (creșă/grădiniță) în ultimele 12 luni și cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri.
Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.
Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială Botoșani, cu sediul  în str.Săvenilor, nr.12 sau online la adresa dasbotosani@yahoo.com

În vederea verificării condițiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială din cadrul DAS Botoșani,  va analiza cererea însoţită de documentele doveditoare în ordinea înregistrării cererilor și a tuturor documentelor justificative.
Depunerea documentelor se va realiza după aprobarea sumelor cu această destinație în bugetul local, ajutorul finanicar acordându-se în ordinea cronologică a depunerii cererilor.
Modele de formulare și cererile tip se găsesc pe site-ul Direcției de Asistență Socială Botoșani www.dasbotosani.ro  iar informațiile detaliate pot fi solicitate fie  la sediul din Str. Săvenilor nr. 12 ,  fie la telefonul 0231583230 .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com