A fost semnat Contractul de Servicii: „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzata din județul Botoșani, în perioada 2014-2020”

sediu Nova Apaserv- BotosaniIn data de 12.02.2020, a fost semnat Contractul de Servicii: „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de  atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Botoșani, in perioada 2014-2020”, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, a Contractului de Finanţare din data de 30 iulie 2019.

Bugetul total alocat in conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare menționat este de  13.091.656,15 lei (fără TVA), din care, conform schemei de finanţare,12.960.739,59 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă de la Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, precum şi de la Bugetul Național, echivalentă cu 99 % din valoarea totală eligibilă aprobată, restul de 130.916,56 lei (1%) reprezentând cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului, asigurată de Consiliului Județean Botoșani.   

Contractul de Servicii a fost încheiat între S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma de Consultanţă câștigătoare (Consultantul), în calitate de Prestator, iar valoarea acestuia este de 12.489.249,21 lei fără TVA.

    Semnarea acestui Contract de Servicii constituie un prim pas în abordarea noului Proiect Major finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare şi anume a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Botoșani, in perioada 2014-2020”, pentru care noua echipa de Consultanţă va elabora Aplicația de finanțare. Noul Proiect Major își propune atât continuarea acțiunilor de modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, demarate în cadrul Programelor anterioare, precum şi extinderea ariei de deservire a Operatorului Regional. Viitorul Proiect Major finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare va constitui premiza unei dezvoltări de perspectivă și o mărturie a continuității în accesarea programelor cu finanțare externă, în scopul realizării obiectivelor de investiții ale Societății Comerciale NOVA APASERV.

Finalizarea reuşită a actualului Contract de Servicii va conferi implicit oportunitatea accesării unor noi fonduri prin intermediul unui Proiect, a cărui implementare să conducă atât la realizarea unui sistem modernizat de alimentare cu apă şi canalizare, la îmbunătățirea accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, cât şi la îndeplinirea obiectivelor şi angajamentelor asumate de România, prin semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin  Programul Operaţional Infrastructura Mare

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *