Anunț de presă privind demararea proiectului „Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitizare în municipiul Botoșani”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Municipiul Botoșani, în calitate de Beneficiar, a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, contractul de finanțare nr. 362/13.06.2019 pentru proiectul ”Simplificarea administrativă și reducerea birocrației prin implementarea de măsuri de digitizare în municipiul Botoșani”, cod MySMIS 2014+ 128790, cod SIPOCA 644.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, prin dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate.

Obiectivele specifice sunt:
1. Dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Municipiului Botoșani atât din perspectiva back-office cât și front-office;
2. Instruirea personalului din cadrul UAT Municipiului Botoșani pentru utilizarea optimă a soluției informatice integrate prin proiect.

Din perspectiva front-office, proiectul vizează introducerea la nivelul instituției beneficiare a unei soluții informatice integrate, ale cărei module vor acoperi funcționalitățile oferite în mod normal de o activitate la ghișeu: informare/asistență, formulare, primire solicitări și eliberare documente cu valoare juridică, utilizând tehnologii și o interfață modernă, accesibilă atât prin web cât și prin dispozitive mobile, cu includerea de soluții ce facilitează incluziunea categoriilor defavorizate.
Din perspectiva back office, soluția informatică va acoperi în mod suplimentar funcționalități necesare simplificării întregului proces administrativ, permițând tuturor structurilor de la nivelul instituției să
poată gestiona informații și documente, astfel încât serviciile să fie furnizate cetățenilor într-un mod inteligent, care să crească semnificativ performanța și eficiența.

Perioada de implementare a proiectului este de 28 de luni, respectiv 13.06.2019 – 12.10.2021.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.953.520,49 lei, din care contribuția proprie a Municipiului Botoșani este de 59.070,41 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com