Localitatile judetului Botosani

  

Unitatea teritorial-administrativa localitati apartinatoare
1 municipiul Botosani
2 municipiul Dorohoi
3 orasul Bucecea Bucecea, Bohoghina, Călineşti.
4 orasul Darabani Darabani, Bajura, Eşanca, Lişmăniţa
5 orasul Flaminzi Chiţoveni, Flăminzi, Nicolae Bălcescu, Poiana, Prisăcani
6 orasul Saveni Saveni, Bodeasa, Bozieni, Chişcăreni, Petricani, Sat Nou
7 orasul Stefanesti Bădiuţi, Bobuleşti, Stinca, Ştefăneşti-Sat
8 comuna Adaseni satele Adăşeni, Zoiţani
9 comuna Albesti satele Albeşti, Buimăceni, Coştiugeni, Jijia, Măşcăteni, Tudor Vladimirescu
10 comuna Avrămeni satele Aurel Vlaicu, Avrămeni, Dimitrie Cantemir, Ichimeni, Panaitoaia, Timuş, Tudor Vladimirescu
11 comuna Băluşeni satele Băluşeni, Băluşenii Noi, Buzeni, Coşuleni, Draxini, Zăiceşti
12 comuna Blindeşti satele Blindeşti, Cerchejeni, Şoldăneşti
13 comuna Brăeşti satele Brăeşti, Poiana, Vilcelele
14 comuna Broscăuţi satele Broscăuţi, Slobozia
15 comuna Călăraşi satele Călăraşi, Libertatea, Pleşani
16 comuna Cindesti satele Călineşti, Cindeşti, Talpa, Viţcani
17 comuna Conceşti satele Conceşti, Movileni
18 comuna Copălău satele Cerbu, Copălău, Cotu
19 comuna Cordăreni satele Cordăreni, Griviţa, Slobozia
20 comuna Corlăteni satele Carasa, Corlăteni, Podeni, Vlădeni
21 comuna Corni satele Balta Arsă, Corni, Mesteacăn, Sarafineşti
22 comuna Coşula satele Buda, Coşula, Pădureni, Şupitca
23 comuna Coţuşca satele Avram Iancu, Cotu Miculinţi, Coţuşca, Crasnaleuca, Ghireni, Mihail Kogălniceanu, Nichiteni, Nicolae Bălcescu, Puţureni
24 comuna Cristeşti satele Cristeşti, Oneaga, Schit-Orăşeni, Unguroaia
25 comuna Cristineşti satele Baranca, Cristineşti, Dămileni, Dragalina, Fundu Herţii, Poiana
26 comuna Curteşti satele Agafton, Băiceni, Curteşti, Hudum, Mănăstirea Doamnei
27 comuna Dersca sat Dersca
28 comuna Dingeni satele Dingeni, Hulub, Iacobeni, Strahotin
29 comuna Dimăcheni satele Dimăcheni, Mateieni, Recia-Verbia
30 comuna Dobirceni satele Bivolari, Brăteni, Cişmăneşti, Dobirceni, Livada, Murguţa
31 comuna Drăguşeni satele Drăguşeni, Podriga, Sarata-Drăguşeni
32 comuna Durneşti satele Băbiceni, Bursăneşti, Broşteni, Cucuteni, Durneşti, Guranda
33 comuna Frumuşica satele Boscoteni, Frumuşica, Rădeni, Storeşti, Şendreni, Vlădeni-Deal
34 comuna George Enescu satele George Enescu
35 comuna Gorbăneşti satele Bătrineşti, George Coşbuc, Gorbăneşti, Mihai Eminescu, Silişcani, Socrujeni, Viforeni, Vinători
36 comuna Havirna satele Balinţi, Galbeni, Girbeni, Havirna, Niculcea, Tătărăşeni
37 comuna Hăneşti satele Borolea, Hăneşti, Moara Jorii, Sarata-Basarab, Slobozia Hăneşti
38 comuna Hilişeu-Horia satele Corjăuţi, Hilişeu-Cloşca, Hilişeu-Crişan, Hilişeu-Horia, Iezer
39 comuna Hlipiceni satele Dragalina, Hlipiceni, Victoria
40 comuna Hudeşti satele Alba, Baranca, Başeu, Hudeşti, Mlenăuţi, Vatra
41 comuna Ibăneşti satele Dumbrăviţa, Ibăneşti
42 comuna Leorda satele Belcea, Costineşti, Dolina, Leorda, Mitoc
43 comuna Lozna satele Lozna, Străteni
44 comuna Lunca satele Lunca, Stroieşti, Zlătunoaia
45 comuna Manoleasa satele Bold, Flondora, Iorga, Liveni, Loturi, Manoleasa, Manoleasa-Prut, Sadoveni, Şerpeniţa, Zahoreni
46 comuna Mihai Eminescu satele Mihai Eminescu, Ipoteşti, Catanarasti Deal, Catamarasti Vale, Stincesti, Cucorani, Cervicesti, Baisa
47 comuna Mihăileni satele Mihăileni, Piriu Negru, Rogojeşti
48 comuna Mihălăşeni satele Caraiman, Mihălăşeni, Năstase, Negreşti, Păun, Sărata, Slobozia Silişcani
49 comuna Mileanca satele Codreni, Mileanca, Scutari, Seliştea
50 comuna Mitoc satele Horia, Mitoc
51 comuna Nicşeni satele Dacia, Dorobanţi, Nicşeni
52 comuna Păltiniş satele Cuzlău, Horodiştea, Păltiniş, Slobozia
53 comuna Pomirla satele Hulubeşti, Pomirla, Racovăţ
54 comuna Prăjeni satele Cimpeni, Lupăria, Miletin, Prăjeni
55 comuna Rădăuţi-Prut satele Miorcani, Rădăuţi-Prut, Rediu
56 comuna Răchiţi satele Cişmea, Costeşti, Răchiţi, Roşiori
57 comuna Răuseni satele Doina, Pogorăşti, Răuseni, Rediu, Stolniceni
58 comuna Ripiceni satele Cinghiniia, Lehneşti, Movila Ruptă, Popoaia, Rişca, Ripiceni, Ripicenii Vechi
59 comuna Roma satele Cotirgaci, Roma
60 comuna Romaneşti satele Dămideni, Romaneşti, Romaneşti-Vale, Sarata
61 comuna Santa Mare satele Bădărăi, Berza, Bogdăneşti, Durneşti, Ilişeni, Ringhileşti, Ringhileşti-Deal, Santa Mare
62 comuna Stăuceni satele Siliştea, Stăuceni, Tocileni, Victoria
63 comuna Suharău satele Izvoare, Lişna, Oroftiana, Plevna, Smirdan, Suharău
64 comuna Suliţa satele Cheleş, Dracşani, Suliţa
65 comuna Şendriceni satele Horlăceni, Pădureni, Şendriceni
66 comuna Ştiubieni satele Ibăneasa, Negreni, Ştiubieni
67 comuna Todireni satele Cerneşti, Floreşti, Girbeşti, Iureşti, Todireni
68 comuna Truşeşti satele Buhăceni, Ciritei, Drislea, Ionăşeni, Păsăteni, Truşeşti
69 comuna Tudora sat Tudora
70 comuna Ungureni satele Borzeşti, Călugăreni, Călugărenii Noi, Durneşti, Mihai Viteazu, Mindreşti, Plopenii Mari, Plopenii Mici, Tăuteşti, Ungureni, Vicoleni
71 comuna Unţeni satele Burla, Burleşti, Minăstireni, Soroceni, Unţeni, Valea Grajdului, Vultureni
72 comuna Văculeşti satele Gorovei, Sauceniţa, Văculeşti
73 comuna Viişoara satele Cuza Vodă, Viişoara, Viişoara Mică
74 comuna Virfu Cimpului satele Dobrinăuţi-Hapăi, Ionăşeni, Lunca, Maghera, Pustoaia, Virfu Cimpului
75 comuna Vlădeni satele Brehuieşti, Hrişcani, Huţani, Mindreşti, Vlădeni
76 comuna Vlăsineşti satele Miron Costin, Sirbi, Vlăsineşti
77 comuna Vorniceni satele Davidoaia, Dealu Crucii, Vorniceni
78 comuna Vorona satele Icuşeni, Joldeşti, Poiana, Vorona, Vorona Mare, Vorona-Teodoru