Mai mulți profesori de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani participă la stagii de formare în Croaţia, Spania şi Grecia

Colegiul National Mihai Eminescu Botosani (2)Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Botoșani derulează, în perioada  1 iunie 2019 – 31 decembrie 2020, proiectul de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare ,,Educaţie pentru diversitate prin integrarea modelelor europene”. Proiectul se desfăşoară în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Pornind de la realitatea că în ultimii ani s-a accentuat caracterul neomogen al provenienţei elevilor colegiului, din punctul de vedere al mediului socio-economic, proiectul, elaborat de către profesorii Loredana Ciobanu şi Marilena Popescu, are drept scop creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de această instituţie şcolară prin identificarea, aplicarea şi dezvoltarea celor mai adecvate practici de abordare a nevoilor diversităţii elevilor săi.

În acest sens, 11 profesori ai colegiului au oportunitatea de a participa la stagii de formare în Croaţia, Spania şi Grecia, contribuind, prin valorificarea, atât la nivel individual, cât şi instituţional, a experienţei europene de învăţare, la realizarea obiectivelor proiectului, obiective ce vizează: accentuarea caracterulului inovator al abordării didactice, concretizată în utilizarea unor strategii moderne de predare-învăţare-evaluare, bazate pe noi metode de motivare a elevilor, care permit valorificarea potenţialului fiecărui elev, indiferent de mediul de provenienţă; diversificarea modalităţilor şi instrumentelor necesare construirii unei relaţii pozitive cu elevii ce provin din medii defavorizate şi cu membrii familiilor acestora; iniţierea şi derularea unor activităţi extraşcolare de încurajare a incluziunii, bazate pe metode ale educaţiei nonformale.

Iniţatorii îşi exprimă convingerea că proiectul, prin rezultatele sale, va constitui un exemplu de bună practică pentru alte unităţi şcolare/colegii teoretice, în ce priveşte încurajarea incluziunii şi abordarea diversităţii, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com