Situație gravă la Nova Apaserv! Societatea pierde milioane de lei din cauza unui contract prost gestionat

Lucrari apa si canalizare, stiri, botosaniSocietatea comercială Nova Apaserv SA Botoșani trece printr-o situație dificilă, ca urmare a gestionării deficitare a unui contract privind construirea rețelei de canalizare în localitățile Vorona și Tudora.

Operatorul de apă este nevoit să suplimenteze cu câteva milioane de lei contributia sa la bugetul alocat acestei investiții, după ce fostul constructor, societatea comercială Aquaterm SRL, a reziliat contractul, ca urmare a faptului că i s-a refuzat actualizarea prețurilor, dar și din cauză că soluțiile tehnice din proiect erau greșite.

După rezilierea, în luna martie a anului trecut, contractului inițial, care a avut o valoare de 48 de milioane de lei, din care s-au executat lucrări de aproape 10 milioane de lei, Nova Apaserv a scos din nou la licitație lucrarea, respectiv restul de executat. De această dată, bugetul alocat investiției a fost majorat cu 14,7 milioane de lei fără TVA, însă, cu toate acestea, nicio firmă nu s-a înscris la licitația din luna aprilie.

Având în vedere că nu s-a înscris nicio firmă la această licitație, operatorul de apă decide să organizeze, prin SEAP, o consultare a pieței cu privire la documentatia de atribuire. Raportul rezultat în urma acestei proceduri conține recomăndari din partea unor operatori economici.  Culmea, câteva din recomandări coincid cu solicitările fostului constructor, respectiv modificări ale proiectului și suplimentarea valorii estimate a contractului. Și asta după ce operatorul de apă suplimentase deja valoarea estimată cu 14,7 milioane lei fara TVA.

Ținând cont de recomandările potențialilor participanți la licitație, Nova Apaserv aduce modificări documentației de atribuire, suplimentează valoarea estimată a lucrărilor rămase de executat, ajungând la o creștere cu 33 de milioane de lei (330 de miliarde de lei vechi) față de valoarea cu care ar fi trebui să execute lucrarea Aquaterm.

nova apaserv, botosani, stiri, anunt, intrerupere apaÎn aceste condiții, Nova Apaserv a lansat, în această săptămână, o nouă licitație în SEAP la un preț de 65,9 milioane de lei fără TVA. Având în vedere că pentru acest proiect au fost cheltuiți deja zece milioane de lei, întreaga investiție ar urma să coste 75,9 milioane de lei, fără TVA, față de 48 de milioane cât a fost contractată inițial, în 2015.

Proiectul este pe fonduri europene și nu pe  bani din bugetul societății și nu ne afectează. Ministerul a aprobat această mărire care este clară și logică pentru absolut oricine ar face o reflexie asupra problemei, pentru că prețul inițial care a fost în 2014-2015 când s-a semnat contractul, clar că nu mai poate fi același și în 2019 pentru restul rămas. Nici actualizat nu a venit nimeni și am scos a doua oară. Atunci, când s-a reziliat contractul, a fost o problemă de ansamblu pentru că Aquaterm, firma care adjudecase, adjudecase în urma unui litigiu în instanță între primii doi clasați, Aquaterm fiind pe locul III și a adjudecat la 65% din valoarea menționată în caietul de sarcini. De la început a fost un semn de întrebare când adjudeci lucrare cu 65% din valoare. Deci aia a fost toată problema. Acum suntem în faza în care am repetat procedura, am actualizat prețurile, undeva la 68 milioane restul rămas, e comunicat la Minister. Contractul este pe finanțare de la UE. Sperăm ca până prin toamnă cel târziu să avem totuși un constructor, având în vedere că în aprilie-mai când nu a venit nimeni era valoarea 52 milioane lei iar acum am ajuns la aproape 69 milioane lei, am luat din economiile de la un proiect care pot fi utilizate în cadrul altui proiect, asta cu acordul Ministerului”, explică managerul Nova Apaserv, Albert Tănasă. 

In contradicție cu declarațiile managerului Nova Apaserv, Albert Tănasă, stau documentele, care arată ca inițial Nova Apaserv a declarat castigătoare si a încheiat contractul cu o altă societate, aflată pe locul II, cu 72% din valoarea mentionată in caietul de sarcini, respectiv 47 milioane de lei, iar Aquaterm a câstigat, in instantă lucrarea, impotriva deciziei inițiale de atribuire a reprezentanților Nova Apaserv, de pe locul IV cu 73% din valoarea mentionată in caietul de sarcini, respectiv 48 milioane de lei. Cât despre implicarea financiară a societății Nova Apaserv, având in vedere că fondurile nerambursabile sunt doar in procent de 90,8%, acesta, nu amintește de contribuția operatorului, care este suportată de Nova Apaserv, este in funcție de valoarea investiției și pentru care societatea s-a imprumutat si plăteste rate. 

La rândul său, reprezentantul Aquaterm consideră că reprezentanții Nova Apaserv au dat dovadă de rea-credință în derularea contractului.

Noi am avut solicitări de bun simț, argumentate cu creșterile de salarii, apărute ca urmare a modificărilor legislative, dar și prin geșelile de proiectare evidențiate pe parcursul executării lucrării. Toate solicitările noastre, inclusiv cele privind creșterea bugetului lucrărilor, au fost respinse, consider, cu rea- credință, însă acum, iată, constat că Nova Apaserv a ajuns să ne dea dreptate indirect, majorând valoarea estimată a lucrărilor. Interesant este că au avut  în vedere să cosmetizeze cât-de-cât valoarea estimată, dar nu au rezolvat deloc problema greșelilor din proiect. Proiectul este din 2011, conține grave falsuri si greșeli și nu v-a putea fi pus în execuție decât după refacerea integrală și intrarea cu el în legalitate, susține directorul Aquaterm, Cristian Alexuc.

Iată pașii parcurși de Nova Apaserv în derularea proiectului de investiții în rețeaua de canalizare de la Vorona și Tudora:

 • 07.2017 – Publicarea anunțului SEAP nr. 145258/30.07.2013

Conform anunțului nr. 145258 din 30.07.2013 autoritatea contractantă NOVA APASERV a publicat în SEAP Documentația de atribuire pentru contractul de lucrări Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona”, cod de identificare BT-CL-08.

 • 10.2014 – Desemnarea altui castigator prin crearea unui „avantaj nejustificat”

Inițial, NOVA APASERV a desemnat ca și câștigătoare a licitației societatea DAS SRL Iași, încheind cu aceasta contractul nr. 10901/28.07.2014 pentru suma de 47.390.515,82 lei fără TVA. În urma plângerii AQUATERM împotriva deciziei CNSC, care a fost, de asemenea, nefavorabilă, Curtea de Apel Suceava admitea plângerea AQUATERM și concluziona că: „autoritatea contractantă nu a tratat în mod similar operatorii economici care se află în aceeași situație și a creat un avantaj nejustificat ofertantului declarat câștigător.” (Hotarârea nr. 7287 din 02.10.2014, pronunțată de către Curtea de Apel Suceava, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal).

 • 10.2015 – Semnarea Contractului de lucrări

În data de 19.10.2015 a fost încheiat între NOVA APASERV și AQUATERM contractul de lucrări nr. 19585/19.10.2015 având ca obiect “Extinderea rețelelor de canalizare în aglomerarea Vorona, cod de identificare BT-CL-08. Sursa de finanțare a contractului este Programul Operațional Sectorial Mediu – POS Mediu.

Conform art. 6 alin. (2) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor din OUG nr. 34/2006: „(..) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Fără a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire”.

Conform art. 97 alin. (4) din HG nr. 925/2006: „ Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri:

 1. a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b); sau
 2. b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului /contractantului.

În concluzie, prin  prelungirea perioadei de aplicare a procedurii de atribuire de la 120 zile, stabilită conform Fișei de Date -cap. IV.3), la 2 ani conform adresei nr. 4320 din 09.10.2015, autoritatea contractantă NOVA APASERV și-a asumat implicațiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b) din  HG nr. 925/2006 privind ajustarea prețului contractului BT-CL-08.

Programul Operațional Sectorial POS MEDIU avea data limită de finanțare 31.12.2015. Prin INSTRUCȚIUNEA nr. 13100/31.08.2015 privind „termenele limită de depunere a Cererilor de rambursare și a Cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 –2013”, Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Infrastructură Mare, Autoritatea de Management POS Mediu a informat autoritatea contractantă NOVA APASERV despre termenul limită de plată al cheltuielilor eligibile prin acest program, astfel: „Termenul limită până la care beneficiarii POS Mediu pot depune la Organismele intermediare Regionale Cereri de plată este 02 decebrie 2015, data înregistrării la OIR. Cererile depuse ulterior, vor fi returnate de către OIR beneficiarilor, facturile cuprinse în Cererile de plată urmând să fie plătite de către beneficiar. Acestea vor putea face obiectul unei Cereri de rambursare, cu condiția să fie plătite până la data de 31.12.2015. Data de 31.12.2015 reprezintă data limită a eligibilității cheltuielilor. Nicio cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare”.

Contractul de lucrări BT-CL-08 a fost încheiat în 19.10.2015 având termen de finalizare data de 27.05.2017, iar după 2 luni de la semnarea contractului în data 31.12.2015 s-a închis programul de finanțare POS MEDIU, indicat ca sursă principal de finanțare conform cap. III.1.2) din Fișa de Date. Practic încă de la început contractul BT-CL-08 a rămas fără finanțare.  Potrivit prevederilor art. 94 din HG nr. 925/2006 „Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice (art. 4 din Legea nr. 500/2002, actualizată, privind Finanțele Publice)”.

Prin adresa nr. 5268 din 16.03.2017, cu 2 luni înainte de expirarea termenului de execuția a contractului BT-CL-08 data 27.05.2017, beneficiarul NOVA APASERV transmite subscrisei informarea“Contractul nr. 19585 din 19.10.2015 a fost fazat în totalitate, urmând a fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Acest lucru s-a concretizat prin semnarea Contractului de finanțare nr. 09 din 15.12.2016. În conformitate cu acest contract de finanțare sursele de finanțare pentru plata tuturor lucrărilor, inclusiv celor aferente contractului BT-CL-08 sunt asigurate fonduri nerambursabile – FC, BS – în procent de 90,8%, BL în procent de 2% și contribuția operatorului în procent de 7,2%”.

 • 03.2018 – rezilierea contractului de lucrări BT-CL-08

Prin adresa nr. BT-CL-08/1780 din 28.03.2018 Antreprenorul a trasmis decizia de reziliere începând cu 29.03.2018 a contractului din culpa exclusivă a Beneficiarului NOVA APASERV, conform sub-clauzei 16.2, lit. d) având în vedere neîndeplinirea de către Beneficiar a obligaţiilor din contract:

 • neîndeplinirea obligațiilor privind proiectarea, Sub-Clauza 4.3 lit. (ii) din contractul BT-CL-08: Antreprenorul nu va fi responsabil, în nici un fel, de proiectarea sau specificațiile Lucrărilor Permanente, mai mult acest contract este FIDIC ROȘU, tip de contract în care proiectarea este asigurată de către Beneficiar;
 • neîndeplinirea obligațiilor privind transmiterea planșelor sau instrucțiunilor, neîndeplinirea obligațiilor care stipulează că aprobările, certificatele, consimțămintele și stabilirile nu vor fi reținute sau întârziate nejustificat, Sub-Clauza 1.9 și Sub-Clauza 1.3 din contractul BT-CL-08;
 • nerespectarea de către Beneficiar a obligației privind asigurarea resurselor financiare pentru contract, Sub-Clauza 2.4 din contractul BT-CL-08;
 • neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Sub-Clauza 12.3 din contractul BT-CL-08 privind evaluarea financiară și contractuală a dispozițiilor de șantier emise de Proiectant.
 • neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Sub-clauza 3.5 coroborare cu obligațiile Sub-Clauzei 20.1 din contractul BT-CL-08 privind revendicările Antreprenorului;
 • neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Sub-Clauza 13.7 din contractul BT-CL-08 privind actualizarea prețului contractului datorită modificărilor legilor.
 • neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Sub-Clauza 4.12 din contractul BT-CL-08 privind condițiile fizice imprevizibile identificate pe amplasamentele lucrărilor.

 

 • 02.2019 – Publicarea anunțului SEAP nr. CN1009273/22.02.2019

Conform anunțului nr. CN1009273 din 22.02.2019 autoritatea contractantă NOVA APASERV a publicat în SEAP Documentația de atribuire pentru continuarea contractului de lucrări Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – continuare lucrări”, cod de identificare BT-CL-08, valoare estimată 52.975.400 lei fără TVA.

 • 04.2019 – Anularea procedurii SEAP nr. CN1009273/22.02.2019

În data de 17.04.2019 procedura inițiată în SEAP sub nr. CN1009273 din 22.02.2019 de către NOVA APASERV a fost anulată de sistem deoarece la data limită de depunere oferta nu au existat ofertanți înscriși. Față de valoarea contractulului nr. 19585/19.10.2015 încheiat pentru suma de 48.011.666,78 lei fără TVA din care s-a decontat suma de 9.760.427,03 lei fără TVA. Cu toate că NOVA APASERV a suplimentat cu 14.724.160,25 lei fără TVA bugetul contractului BT-CL-08 „Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – continuare lucrări”, la suma 52.975.400 lei fără TVA pentru restul lucrărilor rămase de executat, nici un ofertant nu a participat în cadrul procedurii CN1009273 din 22.02.2019 pentru adjudecarea contractului.

 • 04.2019 – Inițierea procedurii de consultare a pieții SEAP nr. MC1005882/23.04.2019

Conform anunțului nr. MC1005882 din 23.04.2019 autoritatea contractantă NOVA APASERV a publicat în SEAP anunțul privind procedura de consultare a pieții pentru atribuirea Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona – continuare lucrări”, cod de identificare BT-CL-08. Prin raportul privind procesul de consultare a pieții nr. 9399 din 15.05.2019 NOVA APASERV prezintă concluziile privind consultarea pieții „Au fost primite recomandări cu privire la documentația de atribuire din partea a doi operatori economici. Recomandările primite fac referile la următoarele aspecte:

 • Acceptarea la plată și decontarea 100% a lucrărilor executate, testate și aprobate de beneficiar;
 • Modificarea specificațiilor tehnice ale echipamentelor din cadrul stațiilor de pompare;
 • Suplimentarea valorii estimate a contractului

Modificarea specificațiilor tehnice ale stațiilor de pompare a apelor uzate SPAU și suplimentarea valorii contractului au fost solicitate și de AQUATERM în perioada deurlării contractului nr. 19585/19.10.2015 BT-CL-08, constituind motive de reziliere a contractului conform adresei nr. BT-CL-08/1780 din 28.03.2018.

 


2 thoughts on “Situație gravă la Nova Apaserv! Societatea pierde milioane de lei din cauza unui contract prost gestionat

 1. Atât timp cât D.N.A.-ul inca doarme anesteziat de Dragnea&company, agaricii de la apă vor face ce vor ei. Șpaga sa le iasă, salariile să le creasca și când văd ca nu se mai poate își caută alt serviciu.

 2. Domle bine documentat. Oare tanasa nu-si da seama ca in ziua de astazi nu te mai poti ascunde, ca totul se afla ? Fraierii, in loc sa mareasca salariile la angajati, ei dau banii pe prostiile care le fac. Rusine sa le fie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com