Ministrul Educației anunță schimbări masive în învățământ. Dispar diriginții și ciclul primar va dura până-n clasa a VI a

Documentul „Educația ne unește”, elaborat de ministrul Educației și pus deja în dezbatere publică, aduce schimbări masive în educația românească. Se anunță o adevărată revoluție, care ar putea fi pusă în practică mai repede decât ne-am fi așteptat.

Mai exact, orele de dirigenție vor fi înlocuite cu ore de consiliere și orientare profesională, ținute de o persoană calificată în acest sens, scrie portalinvatamnt.ro.

Ciclul secundar inferior începe la vârstă de 12 ani, durează 3 ani, și se desfășoară în școli generale, sub îndrumarea cadrelor didactice specializate pe discipline și a unui consilier de orientare profesională, care este cadru didactic specializat în orientare profesională și preia rolul actual al dirigintelui”, este menționat în documentul “Educatia ne uneste”.

“Accentul este pus atât pe cunoștințe și abilități în diferite discipline, cât și pe competențe transversale. Elevul termină ciclul cu o bază de date și o serie de competențe care să-i permită o înțelegere a lumii în care trăiește și o funcționare autonomă în cadrul societății. Se dezvoltă, în principal, interesul pentru știință, arte, studiu și muncă, astfel încât adolescentul să poată să aleagă un parcurs școlar ulterior, fie în domeniul tehnic, vocațional sau profesional, fie pe filiera teoretică. Absolventul utilizează concepte, explică procese naturale, sociale, tehnologice, sentimente, emoții, și formulează puncte de vedere argumentate. Utilizează diferite tehnici de gândire și expresie creativă pentru a rezolvă probleme și pentru a creă un produs personal. Argumentează preferințele personale, analizează propriul potențial de progres, participă la elaborarea proiectului de dezvoltare personală și explorează diferite oportunități de pregătire școlară și profesională. Consilierea școlară are un rol important în acest ciclu și îl ajută pe tânăr să își aleagă viitoarea profesie”, mai menționează documentul.

În prezent, activitatea dirigintelui cuprinde activitatea la clasă (o oră pe săptămâna, consemnată în condică), desfășurată conform programelor școlare pentru aria curriculară Consiliere și orientare, pentru clasă pregătitoare și clasele I-XII/XIII și atribuțiile prevăzute în regulamentul cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar și OMENCS nr. 5132/2009 (activități de management al clasei, activități extracurriculare și extrașcolare, de consiliere și suport educațional pentru elevi și părinți etc)

Mai exact, dirigintele desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Se presupune că el îi cunoaște cel mai bine pe elevi și îi poate ajută în aceste direcții, chiar dacă nu este neapărat specializat în orientare profesională.

Mai mult, în timpul orelor de dirigenție, dirigintele poate discută cu copiii despre notele pe care le-au primit în ultima perioadă, despre disciplinele la care au probleme și motivele care duc acolo, despre pregătirea de care are nevoie fiecare elev în parte pentru o disciplină, un test sau un examen important.

Sursa: A1.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *